Formannskapsmøte 23. mars vert sendt direkte

Torsdag 23. mars kl. 12.00 er det formannskapsmøte og me prøver oss denne gongen med direktesending på KommuneTV. Følg formannskapsmøte frå kl. 12.00.

Landbruksplan ÅLA 2023-2025

Landbruksplan perioden 2023-2025 for kommunane Årdal, Lærdal og Aurland er no godkjend.

Temadag om bustad i Årdal onsdag 22. mars

Årdal kommune og Husbanken inviterer til temadag om bustad i kinosalen, Årdalstangen onsdag 22. mars kl. 09:00 - 15:00.  Er du utbyggar, entreprenør?  Treng du ny bustad? - denne dagen set vi fokus på behov, moglegheiter og aktuelle løysingar for framtidas bustadbygging i Årdal kommune. Plakat med informasjon om temadagen.

"No skal me bli skikkeleg gode på kjeldesortering"

Det seier kommunedirektør Stig Stark-Johansen om samarbeidet som utviklar seg mellom renovasjonsselskapet SIMAS og Årdal kommune.

Invitasjon til pårørandeskule

Demensteamet vil med dette invitera til ein "mini" pårørandeskule over tre kveldar. Passar for deg som er pårørande eller nær familie til ein person med demens eller minnesvikt.

Ungdomsklubbane i Årdal

Endring av opningtider

Listeframlegg til kommunestyrevalet 2023

Frist for innlevering av listeframlegg til kommunestyrevalet er 31. mars kl. 12.00.

Vindkraft i Årdal

Årets Årdøl, Årets kulturpris og Ungdommens kulturstipend

Den kjekkaste dagen i året for Årdal kommunestyre. Idag var det duka til festleg lag på Klingenberg hotell og utdeling av dei jevaste prisane Årdal kommune kan dele ut. Alle prisvinnarane fekk utdelt diplom laga av kunstnar Reidun Vinda og ei pengegåve.

Markering av jubilantar med 25 og 40 års tenestetid i Årdal kommune

I år har me feira jubilantar med 25 og 40 års tenestid i 2022 med god julemat på Klingenberg hotel. Ei kjekk stund der Stig Stark-Johansen og Anne Kauppi delte ut gåver og kvar si rose til jubilantane.