Følg utvalsmøta direkte på KommuneTV

Torsdag 6. og fredag 7. juni er det utvalsmøter og desse kan du følgje direkte på KommuneTV.

Utval for helse, omsorg og NAV skal ha møte torsdag 6. juni kl. 09.00. 

Dei startar med omvisning og orientering på NAV-kontoret. Møtet i kommunestyresalen startar kl. 10.00 og da vert dette sendt direkte.

Saker til handsaming

Følg utvalsmøte direkte

Utval for oppvekst og kultur har møte torsdag 6. juni kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker til handsaming

Følg utvalsmøte direkte

Utval for tekniske tenester og samfunnstryggleik har møte fredag 7. juni kl. 12.00 i kommunestyresalen. 

Saker til handsaming

Følg utvalsmøte direkte