Friluftsbadet i Øvre Årdal

Friluftsbada i Årdal opnar når grunnskulen går ut på sommarferie, og stenger ved skulestart.
  

Hjå oss finn du:

  • 3 oppvarma utandørs symjebasseng
  • Eitt 50-metersbasseng for symjedyktige, 2 mindre basseng for born
  • Vasstemperatur om lag 25 grader
  • 2 vass-sklier
  • Garderobeanlegg
  • Utandørs dusjanlegg
  • Kiosk

Opningstider:

Friluftsbada i Årdal - Opningstider
Friluftsbad Øvre Årdal Friluftsbad Årdalstangen
Kvar dag frå 11:30 - 19:00 Kvar dag frå 12:00 - 18:00

Prisliste:

Friluftsbassenga
Barn/Vaksne Enkeltbillett: Klyppekort (20klypp)
Born kr. 50,- kr. 650,-
Vaksen kr. 90,- kr. 1.150,-

Har du spørsmål?

Frank Runar Øren
Avdelingsleiar FDV
E-post
Telefon 917 47 875
Til toppen