Friluftsbadet i Øvre Årdal

Friluftsbadet i Øvre Årdal opnar når grunnskulen går ut på sommarferie, og stenger ved skulestart.

Friluftsbadet opnar fredag 21.06 kl. 11:30

Bilde av friluftsbadet

Hjå oss finn du:

  • 3 oppvarma utandørs symjebasseng
  • Eitt 50-metersbasseng for symjedyktige, 2 mindre basseng for born
  • Vasstemperatur om lag 25 grader
  • 2 vass-sklier
  • Garderobeanlegg
  • Utandørs dusjanlegg
  • Kiosk

Opningstider:

Friluftsbadet i Øvre Årdal - Opningstider
Friluftsbad Øvre Årdal
Kvar dag frå 11:30 til 19:00

Prisliste:

Symjehallen og Friluftsbadet
Type billettar Pris
Barnebillettar:
Barnebillett (under 6 år gratis). Childrens tickets (under 6 years free) kr. 70
Barn klyppekort 20 klypp, gjeld frå 6 år - 16 år (under 6 år gratis). Childrens voucher, 20 entries for the age 6 - 16 years (under 6 years free) kr. 800
Årskort barn, gjeld frå 6 år - 16 år. Annual pass for children for the age 6 - 16 years kr. 1.350
Vaksenbillettar:
Vaksenbillett. Adult tickets kr. 110
Vaksen klyppekort 20 klypp. Adult voucher, 20 entries kr. 1.400
Årskort vaksne, over 16 år. Annual pass for adults, over 16 years kr. 2.500
Student/Honnør:
Student, Honnør (gjeld ikkje friluftsbadet). Students, elderly (does not apply at friluftsbadet) kr. 80

Har du spørsmål?

Frank-Runar Øren
Avdelingsleiar FDV og VA
E-post
Telefon 91 74 78 75
Mobil 91 74 78 75