Barnehagelærarar/Pedagogisk leiar

I barnehagane har me ledig 4 faste stillingar som barnehagelærar  og 1 fast stilling som pedagogisk leiar. Søknadsfrist 16. oktober 2023.

Takk for besøket

Takk til alle som kom på besøk til oss på Brannvernveke-dagen laurdag 23. september på Torget i Øvre Årdal. Hovudfokus for brannvernveka i år; ladevett og generell branntryggleik i heimen. Vinnarane av konkurransen våre og flotte premiesekkar er: Lærdal: Sigird Årdal: Vilma Me gratulerar!

Ynskjer du hjelp til å søkje landbruksmidlar (PT og RMP)?

Synes du det er utfordrande med dei digitale søknadsprosessane? Søknadsfristen er 15. oktober for å søkja på PT (produksjonstilskot) og RMP-midlar (regionalt miljøprogram), og 11. oktober kan du få litt hjelp med dette.

Verdas overdosedag - med fokus på overdoseforebygging i kommunen

Årdal kommune markerte verdas overdosedag med stand på torget 31. august. Verdsmannen Thorbjørnsen stod for musikalsk innslag og det vart servert smaksprøvar på rettar frå helsedirektoratet sine oppskrifter som er ein del av kampanjen: «Javisst kan du bli rusfri, men først må du overleve.»  

Opning av innebassenget i Årdalshallen onsdag 20.09.2023

Innebassenget opnar for publikum igjen.

Tømming av septiktankar

I år vil septiktankar i Årdal kommune vert tømt i perioden veke 40, 41 og 42

Valresultat kommune- og fylkestingvalet for Årdal

Da er me ferdige med oppteljing av alle lister og resultatet er klart. Kandidatstemmetal per parti Konstituerande møte i kommunestyret er måndag 23. oktober kl. 09.00.

Formannskapsmøte 7. september

Torsdag 7. september kl. 12.00 er det formannskapsmøte i kommunestyresalen. Dette er siste møte i denne valperioden.   Møtet vert streama direkte på kommuneTV. Etter møtet skal formannskapet ha årleg utviklingssamtale med kommunedirektøren.

Kommunestyre- og fylkestingval 2023 - kunngjering av valting i Årdal

I Årdal kommune vert det halde val til kommunestyre- og fylkestingsvalet På valdagen må du røyste i den kommunen du er manntalsført i. Årdal har elektronisk manntal så du vel sjølv kva stad du vil røyste. Hugs legitmasjon.

Å vera hobbyelektrikar lønner seg ikkje

Ved utskifting av taklampe kom gamle synder fram. Det viste seg at det å vera hobbyelektrikar lønner seg ikkje og berre flaks gjer at det ikkje vert brann.