Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Norskkurs

Årdal kommune vil starte norskkurs. Vi har to alternativ: -    Samlingsbasert kveldskurs lokalisert ved Vaksenopplæringa  -    Samlingsbasert nettkurs    

Informasjon frå landbrukskontoret

Mykje hjort ender sine dager i trafikken. Desidert mest i Lærdal, men også i Årdal og noko i Aurland. Landbrukskontoret er avhengige av tips frå publikum om sjuke eller daude dyr, så meld ifrå til viltforvaltar Knut Fredrik Øi (telefon 93059637) om du har sett sjuke eller daude dyr.  

Område rundt Årdal kyrkje er sperra av

På grunn av nedfall frå skifertaket blir området rundt Årdal kyrkje sperra av.  

Opning av innebassenget i Årdalshallen onsdag 21.04

Innebassenget opnar for publikum igjen. Merk at på grunn av koronasituasjonen er det endra opningstider og puljeopning med eit avgrensa tal gjester

Melding til 110 Vest om utendørs brenning (bålbrenning)

Registrering av lovlige bål/brenning gjerast direkte til 110 Vest av ansvarleg meldar/påtennar, tidlegast dagen før og seinast same dag innen kl 10:00. 110 Vest gir ingen godkjenning. Bålbrennar er sjølv ansvarleg for å setta seg inn i lokale bestemmelsar og om det kreves eigen søknad til kommunen. Ring brannbefal i Årdal på telefon: 97648102

Varsel om oppstart og høyring av planprogram - kommuneplan for Årdal kommune, arealdelen

I samsvar med §§ 11-5, 11-12 og 11-13 i plan- og bygningslova vart det den 11. 03.2021 i sak 035/21 gjort vedtak om å varsle oppstart og legge planprogram for revisjon av kommuneplanen sin arealdel ut til høyring/offentleg ettersyn. Utlegging av planprogram - formannskapssak 035/21 (PDF, 123 kB) Planprogram arealdel (PDF, 6 MB)  - høyringsdokument Høyringsfrist 30.5.2021

Barnehagedagen 2021

Tema for barnehagedagen 2021 var: « Små steg for kloden». Då har barnehagane arbeid med natur, miljø og resirkulering. Dagen blei markert 9. mars.

Gangvegen langs Hæreidselvi

Gangvegen langs Hæreidselvi opnar oppatt fredags morgon 26. februar.

Kunngjering: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 vert det varsla oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen. Planområdet er ved Biskopsvatnet på eigedommen gnr. 10 bnr.1 ved fylkesveg 53 og femnar om eit areal på i underkant av 100 daa. Føremålet med planen er å få frigitt dei deponerte massane slik at dei kan nyttast til samfunnstenlege føremål. 

Kunngjering: Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030

Til toppen