Formannskapsmøte torsdag 18. april

Formannskapet har møte i kommunestyresalen torsdag 18. april kl. 12.00. Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.

Ledig stilling, er du vår nye fastlege?

Rett lege på rett stad: Velkommen til oss. Søknadsfrist 6. mai 2024.

Treng du norskprøven?

Dette for å kunne dokumentere dine språklege ferdigheiter, munnleg og skriftleg, med prøvebevis som dokumentasjon. Les meir om norskprøven .

Jobb i Årdal kommune, søknadsfrist 22. april

Driftstilskot fysioterapi 80 % vikariat Miljøterapeut og miljøarbeidar i bu- og miljøtenesta

Vikarlege i april månad

Kva moglegheiter byr Årdal på i framtida?

Tilflyttarkontoret og Årdal Utvikling inviterte denne veka alle avgangselevane frå Årdal vidaregåande skule til Årdal Teknologipark for å bli betre kjend med jobbmoglegheitene i Årdal i framtida.

Startar arbeid med områdereguleringsplan for Farnes sentrum

Områdereguleringsplan for Farnes sentrum, 6884 Øvre Årdal. I samsvar med §§ 4-3, 12-1, 12-2 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av områdereguleringsplan og for sentrumsområda på Farnes i Øvre Årdal.

Gatefeiing er no begynt i Årdal

I den samanheng er det eit par ting å tenka på : klypp busker og tre frå eigedom din, slik at me får feia skikkeleg inntil kantar på fortau og vegar fint om du kostar ut frå eigedommen din, men ikkje legg det i haugar  

Kommunestyremøte torsdag 21. mars

Kommunestyret er samla i kommunestyresalen til møte frå kl. 9.00, torsdag 21. mars.  Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV .

Kartlagt kritiske punkt i bekker og vassdrag