Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Har du vore på fest? Ta ein test!

Ikkje vent til du får symptom. Når smitten vert påvist raskt er det større sjanse for at du ikkje rekk å smitta familie og vener.

Covid-19 - ei lita påminning om at pandemien ikkje er over

Det er tid for å minne om at pandemien ikkje er over og da spesielt i samband med oppslag i lokalpressa i dag om fare for stort lokalt utbrot i Sogndal.

Er du i manntalet i Årdal?

Du kan undersøkje om du står i kommunen sitt manntal frå og med 12. juli. Manntalet ligg til gjennomsyn på Årdal bibliotek og Tenestetorget, og vert liggjande ute til og med valdagen 13. september 2021.

Koronaordning for arrangement og aktivitet - utvida søknadsfrist

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om tilskot i samband med arrangement og aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien.

Testing for korona og vaksinering i ferieavviklinga

Årdal kommune held fram med testing for korona og vaksinering av innbyggarane. I samband med ferieavvikling treng me fleire som delta i dette arbeidet.

Tidlegrøysting i Årdal kommune

Ta kontakt med tenestetorget på telefon 57 66 52 20 dersom du ynskjer å tidlegrøyste i samband med stortingsvalet.  

Gjeld time til koronavaksinering

Presisering til dei som får innkalling til vaksinering. Årdal kommune er no gått over frå telefon til sms-innkalling for time til vaksinering. Vaksinen kjem til kommunen onsdag kveld og det blir da vaksinert torsdagar.

Opning av friluftsbada

Årdal kommune opnar friluftsbada i Øvre Årdal og på Årdalstangen fredag 18. juni 2021.

Ny rutine for innkalling til koronavaksinering

Årdal nærmar seg no gruppe 8 i vaksinasjonsprogrammet og skal til med dei som er 55 til 64 år. Torsdag 24. juni startar me med dei som er 64 år og født i 1957. Det har til no vorte ringt til den som skulle få vaksine, men denne rutinen vert no endra. Frå og med dei som er født i 1957 og framover vil det bli sendt sms med varsel om vaksinering. 

Ikkje tilbod om Janssen-vaksinen i Årdal

Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen, er legane i Årdal kommune einige om å ikkje tilby Janssen-vaksinen på legekontoret. Janssen vaksinen er ikkje ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19. Med det noverande smittenivået lokalt og nasjonalt, og med den forventa framgangen i massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, finn vi ikkje grunnlag for å vurdere å gje vaksinasjon utanfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.   Frode Myklebust -kommuneoverlege-  

Til toppen