Ledige stillingar

Velkommen som søkjar til stillingar i Årdal kommune, så kjekt at du er interessert. Me håpar du finn ei stilling som du har lyst til å søkja på.

Årdal kommune nyttar rekrutteringsløysinga "Visma EasyCruit". Det betyr at alle som søkjer på stillingar hjå oss må registrerer seg på ny.  Du kan opprette brukar og lagra din informasjon for seinare bruk dersom du ynskjer det.
 

Her finn du oversikt og kan søkja på ledige stillingar

 

Du kan lesa meir om kva som gjer Årdal til ein god stad å bu og arbeida på Ditt Årdal

Har du spørsmål?

Marian Teigen
Personalkonsulent/innkjøp
E-post
Telefon 45 97 78 34
Berit Valsvik Maasø
Konsulent - 50% arkiv og 50% vikariat personal
E-post
Telefon 90 74 66 53