Ledige stillingar

Ser du etter jobb  i Årdal? Den kommunale verksemda er den største og mest varierte serviceorganisasjonen i kommunen. Årdal kommune har i dag omlag 550 tilsette, fordelt på 460 årsverk, innanfor viktige tenester som skule, helse, barnehage, omsorg, kultur og tekniske tenester.

Ledige stillingar i Årdal kommune (søkeportal).

NB! Interne stillingar er det kun tilsette i kommunen som kan søkje på. Eksterne søkjarar vert ikkje vurdert.

Ledige stillingar i nabokommunen Lærdal.

Har du spørsmål?

Marian Teigen
Personalkonsulent/innkjøp
E-post
Telefon 459 77 834
Til toppen