Om prosjektet nytt omsorgssenter

I 2019 vedtok kommunestyret i sak 117/19 ny Helse- og omsorgsplan 2019 - 2029 at det skal byggast nytt omsorgssenter på Årdalstangen med moglegheit for samlokalisering av helsetenester.

På denne sida kan du følgje med på framdrifta og den politiske prosessen i prosjektet.

Har du spørsmål?

Mette Hestetun Berg
Kommunalsjef - Helse og omsorg
E-post
Mobil 97 01 96 48
Ellen Petrine Fretheim
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø
E-post
Mobil 90 01 17 70