Kommunestyremøte torsdag 20. juni

Kommunestyret er samla til siste møte før sommaren, torsdag 20. juni kl. 09.00.

Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.

Det er ei lang sakliste som skal opp til handsaming denne dagen. 

PS-039/24Opning av møte - godkjenning av innkalling og sakliste, val av personer til godkjenning av møteprotokoll
PS-040/24Orienteringssaker
PS-041/24Årsmelding næringsfondet 2023
PS-042/24Årsmelding og rekneskap 2023
PS-043/24Oppstart av forprosjekt for nytt omsorgssenter på Årdalstangen
PS-044/24Rehabilitering Jotun stadion
PS-045/24Oppgåvefordeling og bruk av felles ressursar
PS-046/24Revidert budsjett 2024
PS-047/24Forskrift for hovudmål for grunnskulane i Årdal kommune
PS-048/24Forskrift om skulereglar for grunnskulane i Årdal kommune
PS-049/24Forskrift om permisjon i grunnskulane i Årdal kommune.
PS-050/24Forskrift for skulefritidsordninga i Årdal kommune
PS-051/24Årdalsbarnehagen inn i framtida
PS-052/24Sogn kommunalt oppgåvefellesskap - tillegg til avtale
PS-053/24Søknad om endring av minstearealet for rådyrjakt i Årdal kommune
PS-054/24Utviding av Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde
PS-055/24Revisjon av trafikktryggingsplan 2024-2030 (2032)
PS-056/24Revisjon ros, beredskap og førebyggande analyser
PS-057/24Retningslinjer for sal- og skjenkeløyver for perioden 2024-2028
PS-058/24AS Vinmonopolet - salsløyve for perioden 2024-2028
PS-059/24Extra Øvre Årdal - salsløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-060/24Kiwi Øvre Årdal - salsløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-061/24Øvre Årdal Mat AS (Bunnpris) - salsløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-062/24Kiwi Årdalstangen - salsløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-063/24Årdalstangen Mat AS (Rema 1000) - salsløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-064/24Klingenberg hotell - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-065/24Sitla Hotell - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-066/24Mama Mia Restaurant AS - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-067/24Vetti Gard Turiststasjon - skjenkeløyve for alkohol for perioden 2024-2028
PS-068/24Damvoktarbustaden - skjenkeløyve for perioden 2024-2028
PS-069/24Indre Ofredals Vener - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-070/24Stiftinga Avdalen gard - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-071/24Stiftinga Utladalen naturhus - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-072/24Årdal Catering AS - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-073/24Tya Bakeri AS - skjenkeløyve alkohol for perioden 2024-2028
PS-074/24Børt’s Fusion Restaurant AS - søknad om skjenke og serveringsløyve 2024-2028
PS-075/24Heilmat AS - sals- og skjenkeløyve for alkohol perioden 2024-2028
PS-076/24Val meddommarar 2025-2028
PS-077/24Gratis badekort sommaren 2024