Aktuelt

Tredje vaksinedose

Årdal kommune vil no tilby vaksinasjon med 3. dose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar.

Biskopen i Bjørgvin på besøk i Årdal

Biskop Halvor Nordhaug kjem til Årdal på vitjing.  

Dødsfall som følgje av koronasmitte

Årdal kommune stadfestar at ein bebuar ved Årdal sjukeheim er død som følgje av koronasmitte.

Sjukeheimen opnar for besøk igjen

Årdal sjukeheim opnar opp for besøkande igjen og 1. etasje er open frå torsdag 9. september.

Knallsterkt resultat i kommune-NM

Årdal klatrar mest og har flest lærlingar. 

Frydar seg over flyttestraumen: - me skal vinna dette veddemålet

Langt fleire kjem flyttande til bygda enn dei som reiser ut. Ordføraren håpar han kan ha snudd ein negativ trend.   

Nye Ringbuss ruter

Påvist campylobacter i fjellvatn og bekkar i Årdalsfjella - ta med eige drikkevatn på tur

Kommuneoverlegen varslar om at det er påvist campylobacter i bekkar, elvar og fjellvatn rundt Årdal.  Bakterien kan gje alvorleg tarminfeksjon og me ber alle om å ta med eige drikkevatn på tur.   

Helikopterutfrakt av elg og hjort hausten 2021

"Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn har for perioden 15.08.2021 – 31.10.2021 avsatt midler for å kunne tilby jegere uttransport av felte hjort og elg i forbindelse med jakt høsten 2021."  

Har du vore på fest? Ta ein test!

Ikkje vent til du får symptom. Når smitten vert påvist raskt er det større sjanse for at du ikkje rekk å smitta familie og vener.

Til toppen