Vil du vera meddommar i lagmannsretten, tingretten eller jordskifteretten?

Årdal kommune skal velje nye meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. I tillegg skal kommunen fremja forslag til skjønnsmedlemmar som skal veljast av fylkestinget. Kommunestyret skal handsame framlegga seinast 20. juni. Frist for å melde seg er 1. mars.  

Vil du bli lærling i Årdal kommune?

Informasjonsmøter om skisseprosjekt nytt omsorgssenter

Norconsult AS har levert rapport på skisseprosjekt for nytt omsorgssenter på Årdalstangen. Møtet i Årdal kulturhus vert sendt direkte frå kl. 16.30.

Næringskveld, tema styreform, økonomi og utvikling

Sognefjorden Næringshage og Felles landbrukskontor ÅLA arrangerar næringskveld!

Treng du å ta Samfunnskunnskapsprøven og statsborgarprøven?

Dette for å kunne dokumentere dine ferdigheiter i samfunnskunnskap/statsborgarprøven, med prøvebevis som dokumentasjon.

Videreføring av prioriterte tilsynsområde for kommunane

Klatring i buldrerommet for born og unge laurdag 27.januar

Kommunestyremøte 25. januar

Torsdag 25. januar kl. 12.00 er kommunestyret samla til første møte i år. Møtet startar med at representantar frå Hydro Årdal orientere om fluorproblem knytt til hjortevilt. Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.

Ledig stilling som økonomisjef

Me søkjer etter ein økonom som har lyst å vere med oss inn i framtida og tilbyr difor rett person 100% fast stilling som økonomisjef i kommunen. Søknadsfrist 26. februar

UKM 2024

UKM 2024 byrjar å nærme seg! LAURDAG 02.mars 2024