Aktuelt

NAV Marknad- og inkludering - nytt team i region Sogn

20. april var oppstarten for det regionale marknads- og inkluderingsteamet i NAV region Sogn. Det nye teamet skal bidra til å styrke og utvikle tenester, relasjonar og samarbeid med arbeidsgjevarar i alle dei seks kommunane i regionen vår, fortel Sara Christine Johnsborg, leiar NAV region Sogn.

Geithus bosbrenneri er ikkje open for publikum

Sunde resirk er Årdal kommune sin resirkuleringsmottak. Her kan alle hushaldningar komma og levera avfall gratis. Det kan forekomma gebyr ved levering av større mengde bos.

Årets årdøl 2021, kulturprisen 2021 og ungdommens kulturpris 2021

Siste kommunestyre før sommaren blei avslutta med utdeling av dei gjevaste prisane Årdal kommune kan dele ut.

Driveplikt på jordbruksareal

Statsforvaltaren ønskjer å prioritere arbeidet med å følgje opp at reglane som gjeld driveplikt på jordbruksareal vert halde. Eit av tiltaka er å auke kunnskapen om regelverket, både hos landbruksforvaltninga i kommunane og jordeigarane.

Sortering av plastemballasje

No skal du sortere plast i eigen sekk merka "plastemballasje".  Utkjøringen av desse sekkene startar i veke 18.

Ny løysing for betaling av faktura

No blir betaling av kommunale rekningar enklare då du kan gjennomføra dette via fleire digitale løysningar.

Har du ein bustad til flyktningar frå Ukraina?

Dersom du har ein bustad som vil vera ledig i nær framtid som Årdal kommune, flyktningetenesta og bustadskontoret kan nytta til å husa flyktninga frå Ukraina.  Me veit ikkje kor mange flyktninga som kjem eller kortid dei kjem, men me veit dei kjem og ynskje å møte desse menneska forberedt.

Jodtablettar ved atomhendingar

Grunna situasjonen i Ukraina er det ein del spørsmål til helsestasjonen om jodtablettar.    

Eigedomsskatt 2022

Liste over utskriven eigedomsskatt i Årdal kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 1. mars på Tenestetorget i rådhuset på Årdalstangen.    

Årdal stiller opp for ukrainske flyktningar

Dersom staten ber om det vil Årdal stille opp for å ta i mot ukrainske flyktningar, seier ordførar Hilmar Høl. - i samarbeid med flyktningtenesta vil me frå politisk hald starte arbeidet med å legge til rette for at kommunen kan ta i mot flyktningar frå Ukraina.     

Til toppen