Aktuelt

Forskarfabrikkens sommarlab

Bli med på forskarfabrikkens sommarlab, elevar for 4. - 6. trinn. Tangen skule veke 25 (20. - 24. juni). Sommarlab - forskarfabrikken - Invitasjon (PDF, 664 kB) Påmelding  

Ny løysing for betaling av faktura

No blir betaling av kommunale rekningar enklare då du kan gjennomføra dette via fleire digitale løysningar.

Smittestatus fredag 18. mars

Det er innrapportert 284 smitta personar i registreringssystemet til kommunen for perioden 11. - 18. mars.

Korona vaksinering

Me kjem til å ha Korona vaksinering ein gong pr. mnd. framover. Dersom ein ynskjer å vaksinera seg etter å ha vore smitta med Korona viruset, må det minst gå 3-6 mnd. før du kan ta vaksine.    

Har du ein bustad til flyktningar frå Ukraina?

Dersom du har ein bustad som vil vera ledig i nær framtid som Årdal kommune, flyktningetenesta og bustadskontoret kan nytta til å husa flyktninga frå Ukraina.  Me veit ikkje kor mange flyktninga som kjem eller kortid dei kjem, men me veit dei kjem og ynskje å møte desse menneska forberedt.

Auka smitte i Årdal - hugs å registrere deg

Siste vekene har smitten auka i Årdal og berre sidan i går er det registrert 50 nye tilfeller. Tendensen er stigande og me har enno ikkje nådd smittetoppen. Pandemien er ikkje heilt over.

Jodtablettar ved atomhendingar

Grunna situasjonen i Ukraina er det ein del spørsmål til helsestasjonen om jodtablettar.    

To nye legar på plass i Årdal

I frå torsdag 3. mars har kommunen på plass ny fastlege og ny turnuslege på legekontoret.

Koronatestar og registrering av positiv test

Eigedomsskatt 2022

Liste over utskriven eigedomsskatt i Årdal kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 1. mars på Tenestetorget i rådhuset på Årdalstangen.    

Til toppen