Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Du kan bade i opningstida til friluftsbassenget – ikkje når det er stengt

I Årdal er me heldige som har to friluftsbasseng og om kort tid opnar desse. Opplæring av badevaktene og godkjenning av vassprøvar er det som no skal til for å få opne. - Og så håper me sjølvsagt på flotte godværsdagar gjennom heile sommaren.  Her finn du opningstider

Årdal turistkontor opnar 12. juni

Laurdag 12. juni kl. 11.00 opnar Årdal turistkontor for sesongen.  Turistkontoret er ope måndag - søndag frå kl. 11.00 - 19.00.  Årdal kommune ynskjer dei frivillige turistvertane våre lukke til med sommarsesongen og håpar det blir ein aktiv og kjekk periode.

Aktivitetar til Sommarskulen 2021

Då har me klar eit godt knippe spanande og gratis aktivitetar for grunnskuleelevane våre.  

Fri tilgang til utebassenga i sommar for grunnskuleelevane

Årdal kommune startar sommarskulen for å gi fleire unge ein arena der dei kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i sommarferien 2021. Som ein del av sommarskuletilbodet i Årdal vil alle elevane i grunnskulane våre få fribillettar til utebassenga i kommunen denne sommaren.     

Høyring - forskrift om hundehald og utvida bandtvang for hund i Årdal kommune

Arbeid med revisjon av «Forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune» er starta opp og framlegget vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 10. august.

Utenlandsstudentar vert prioritert for koronavaksinering

FHI har gitt kommunane oppdrag med å fullvaksinere utanlandsstudentar før de reiser ut igjen til studiestadane til hausten. De vert difor prioritert i vaksinekøen.

Grønt nivå i barnehagane og skulane i Årdal

Det er opna opp for at kommunane frå 27. mai, lokalt kan vurdere om skular og barnehagar i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen.  Årdal kommune har vedteke å innføre grønt trafikklys i skulane og barnehagane gjeldande frå og med måndag 31. mai 2021.

Me treng leiligheit til nytilsett sjukepleiar.

Har du ein leiligheit ståande for 1 person som du ynskjer å leiga ut til nytilsett sjukepleier.

Stenger innebassenget i Årdalshallen 

Innebassenget i Årdalshallen har siste ordinære opningsdag for sesongen fredag 21 mai.  Kommunen startar no med klargjering av friluftsbada.                   

17. mai program for Årdal og elevteikningar

Det meste av vanleg program går ut i år og, men det blir ei lita markering på begge tettstadane. I tillegg vert det ei digital overføring for å markere 17. mai i Årdal. 17. mai program som du kan skrive ut (PDF, 128 kB)

Til toppen