Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Aktuelt

Ny taksering av eigedom

Årdal kommune har vedteke å gjennomføra ny alminneleg taksering av eigedomar i kommunen, gjeldande f.o.m. 1. januar 2022.

Tredje vaksinedose

Årdal kommune vil no tilby vaksinasjon med 3. dose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar.

Biskopen i Bjørgvin på besøk i Årdal

Biskop Halvor Nordhaug kjem til Årdal på vitjing.  

Dødsfall som følgje av koronasmitte

Årdal kommune stadfestar at ein bebuar ved Årdal sjukeheim er død som følgje av koronasmitte.

Sjukeheimen opnar for besøk igjen

Årdal sjukeheim opnar opp for besøkande igjen og 1. etasje er open frå torsdag 9. september.

Prøve for å få statsborgarskap

Dersom du er vaksen, mellom 18 og 67 år skal søke om norsk statsborgarskap, må du ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk eller statsborgarprøven.

Knallsterkt resultat i kommune-NM

Årdal klatrar mest og har flest lærlingar. 

Frydar seg over flyttestraumen: - me skal vinna dette veddemålet

Langt fleire kjem flyttande til bygda enn dei som reiser ut. Ordføraren håpar han kan ha snudd ein negativ trend.   

Nye Ringbuss ruter

Påvist campylobacter i fjellvatn og bekkar i Årdalsfjella - ta med eige drikkevatn på tur

Kommuneoverlegen varslar om at det er påvist campylobacter i bekkar, elvar og fjellvatn rundt Årdal.  Bakterien kan gje alvorleg tarminfeksjon og me ber alle om å ta med eige drikkevatn på tur.   

Til toppen