Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Formannskapsmøte 15. april vert sendt direkte

Formannskapet har møte torsdag 15. april og for første gong vert møtet sendt direkte. 

Status koronavaksinering i Årdal

Det er, per 9. april, 908 personar som har fått fyrste dose med koronavaksine i Årdal, og 372 personar har fått dose to.  Årdal kommune følgjer tilrådingane frå FHI og har til no vaksinert pasientar i institusjonane, dei eldste aldersgruppene og helsepersonell. Vi er snart ferdig med vaksinering av alle eldre enn 75 år.

Melding til 110 Vest om utendørs brenning (bålbrenning)

Registrering av lovlige bål/brenning gjerast direkte til 110 Vest av ansvarleg meldar/påtennar, tidlegast dagen før og seinast same dag innen kl 10:00. 110 Vest gir ingen godkjenning. Bålbrennar er sjølv ansvarleg for å setta seg inn i lokale bestemmelsar og om det kreves eigen søknad til kommunen. Ring brannbefal i Årdal på telefon: 97648102

SMIL-midlar og Tiltak i beiteområde

Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland lyser med dette ut tilskotsmidlar med søknadsfrist 15. april 2021. Søknadsfrist for støtte til spesielle miljøtiltak i jordbruket -  SMIL-midlar  og til  Tiltak i beitefelt  for 2021 er sett til 15. april.

Kva er viktig å tenke på i høve dei nye reglane for å redusere covid-19

Årdal kommune stettar dei nasjonale reglane. Me har ikkje lokale reglar i tillegg til dette, men me ynskjer å presisere og forenkle nokre punkt i dei nye reglane og anbefalingane som er iverksett. Dei nasjonale reglane gjeld frå 25. mars til 12. april.

Stenging av symjebassenget i Årdalshallen

 

Varsel om oppstart og høyring av planprogram - kommuneplan for Årdal kommune, arealdelen

I samsvar med §§ 11-5, 11-12 og 11-13 i plan- og bygningslova vart det den 11. 03.2021 i sak 035/21 gjort vedtak om å varsle oppstart og legge planprogram for revisjon av kommuneplanen sin arealdel ut til høyring/offentleg ettersyn. Utlegging av planprogram - formannskapssak 035/21 (PDF, 123 kB) Planprogram arealdel (PDF, 6 MB)  - høyringsdokument Høyringsfrist 30.5.2021

Kommunestyremøte 25. mars

Ingen ny smitte søndag

Ny smitte påvist i Årdal

Til toppen