Aktuelt

Følg kommunestyret direkte torsdag 19. mai

Kommunestyret er samla til møte torsdag 19. mai og det er møtestart kl. 12.30 i kommunestyresalen. Følg kommunestyremøte direkte frå kl. 12.30 Før møtet skal kommunestyret delta på temadag om sirkulærøkonomi i Årdal. Temamøtet vert halde i kinosalen. 

Datainnbrot hjå Norkart - oppdatert

Oppdatering av saken Etter førespurnad frå Årdal kommunen har Datatilsynet svart at denne hendinga ikkje er tilknytt tenester som kommunale kundar nyttar. Datoane som gjeld er knytte til heilt andre løysningar/tenester enn dei Årdal kommunen nyttar dagleg. Norkart, som leverer IT-system for kart- og eigendomsinformasjon til mellom anna Årdal kommune, har vore utsett for datainnbrot.   

Høyring: forskrift om godtgjersle til folkevalde i Årdal kommune

Formannskapet har i møte 12. mai vedteke å legge ut på høyring lokal forskrift om godtgjersler, permisjonar m.m. til folkevalde i Årdal kommune.  Høyringsfrist 2. juni.

Markdag på Molde - 2. juni

Stad: Beiteområdet hjå Ivar Molde (ved innkøyrsla til Moldebo) Tid:  18.30 – 21.00 Tema for markdagen: Suksessfaktorar for å lukkast med beiterydding og beiterydding  

Symjebassenget i Årdalshallen

 

Sortering av plastemballasje

No skal du sortere plast i eigen sekk merka "plastemballasje".  Utkjøringen av desse sekkene startar i veke 18.

Eigdomsskatten kjem med to avgifter på mai rekningen

Årdal kommune har gjennomført ny allmenn taksering (10-års taksering).

Nye rutiner for PCR-test til reise og koronasertifikat

Legekontoret melder om endringar i rutine for koronatesting.

Høyring: Samfunnsplan 2022-2030 Teknologi og miljø inn i framtida

Formannskapet har i møte 7. april vedteke å legge utkast til ny kommuneplan samfunnsdel for Årdal,  «Teknologi og miljø inn i framtida», ut på offentleg høyring, i tråd med PBL § 11-14. Høyringsfrist 23. mai 2022.      

Trenger du asfalt?

Me har inngått avtale med Instefjord Asfalt.

Til toppen