Aktuelt

Koronavaksinering i Årdal

Folkehelseinstituttet tilrår ekstra påfylldose av koronavaksine og kommunen legg no til rette for vaksinering av utvalde grupper. Alle dette gjeld må bestille time til vaksinering.          

Kulturmidlar hausten 2022

Årdal kommune delar ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med "reglar om tildeling av kulturmidlar" Søknadsfrist 15. september 2022

Utvida bandtvang

Årdal kommune har utvida bandtvang. § 2. Utvida bandtvang av omsyn til husdyr på beite I tida frå 1. april til 1. november pliktar eigar eller innehavar av hund i Årdal kommune å halda hunden i band, forsvarleg inngjerda eller innestengd.

Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart

Trafikksikkerheit er også ditt ansvar! Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Me oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.

Reparasjon av kunstgrasbana på Jotun Stadion

Oppstartsdato blir satt i slutten av veke 34. Melding frå entreprenør at arbeidet med krøllgrasbane Jotun stadion er utsett pga værmelding og nedbør.  

Geithus bosbrenneri er ikkje open for publikum

Sunde resirk er Årdal kommune sin resirkuleringsmottak. Her kan alle hushaldningar komma og levera avfall gratis. Det kan forekomma gebyr ved levering av større mengde bos.

Nytt regelverk for straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Kultur-og likestillingsdepartementet melder om ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjonar. Lotteri-og stiftelsestilsynet skal no overta forvaltningen av ordninga.

Sjå kommunestyremøtet i opptak

Fekk du ikkje med deg kommunestyremøtet 16. juni så kan du sjå det i opptak. Kommunestyremøte 16. juni

Opning av friluftsbada

Årdal kommune opnar friluftsbada i Øvre Årdal og på Årdalstangen fredag 17. juni 2022.

Årets årdøl 2021, kulturprisen 2021 og ungdommens kulturpris 2021

Siste kommunestyre før sommaren blei avslutta med utdeling av dei gjevaste prisane Årdal kommune kan dele ut.

Til toppen