Koronavaksinering i Årdal

Kommunen bukkar seg i støvet

Me er heilt mållaus over den innsatsen som har vore gjort i fjøra ved moloen i Øvre den siste tida.  

Geithus bosbrenneri er ikkje open for publikum

Sunde resirk er Årdal kommune sin resirkuleringsmottak. Her kan alle hushaldningar komma og levera avfall gratis. Det kan forekomma gebyr ved levering av større mengde bos.

Årets årdøl 2021, kulturprisen 2021 og ungdommens kulturpris 2021

Siste kommunestyre før sommaren blei avslutta med utdeling av dei gjevaste prisane Årdal kommune kan dele ut.

Driveplikt på jordbruksareal

Statsforvaltaren ønskjer å prioritere arbeidet med å følgje opp at reglane som gjeld driveplikt på jordbruksareal vert halde. Eit av tiltaka er å auke kunnskapen om regelverket, både hos landbruksforvaltninga i kommunane og jordeigarane.

Ny løysing for betaling av faktura

No blir betaling av kommunale rekningar enklare då du kan gjennomføra dette via fleire digitale løysningar.

Jodtablettar ved atomhendingar

Grunna situasjonen i Ukraina er det ein del spørsmål til helsestasjonen om jodtablettar.        

Stine fekk ei ekstra flott gåve til morsdagen

Årdal kommune ynskjer å gjera ekstra stas på foreldre som gjer ein ekstra innsats for folketalet.

Endring i fakturaintervallet

Årdal kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter 1. termin med forfall 15. februar.

Markering av jubilantar med 25 og 40 års tenestetid i Årdal kommune

I år har me feira  jubilantar med 25 og 40 års tenestid i 2020 og 2021 med julemat på Klingenberg hotell . Ei kjekk stund der Mette H. Berg og Hilmar Høl kom med rosande ord og stod for utdeling av gåver og kvar si rose.