Aktuelt

Fri tilgang til utebassenga i sommar for grunnskuleelevane

Årdal kommune startar sommarskulen for å gi fleire unge ein arena der dei kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i sommarferien 2021. Som ein del av sommarskuletilbodet i Årdal vil alle elevane i grunnskulane våre få fribillettar til utebassenga i kommunen denne sommaren.     

Høyring - forskrift om hundehald og utvida bandtvang for hund i Årdal kommune

Arbeid med revisjon av «Forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune» er starta opp og framlegget vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 10. august.

Utenlandsstudentar vert prioritert for koronavaksinering

FHI har gitt kommunane oppdrag med å fullvaksinere utanlandsstudentar før de reiser ut igjen til studiestadane til hausten. De vert difor prioritert i vaksinekøen.

17. mai program for Årdal og elevteikningar

Det meste av vanleg program går ut i år og, men det blir ei lita markering på begge tettstadane. I tillegg vert det ei digital overføring for å markere 17. mai i Årdal. 17. mai program som du kan skrive ut (PDF, 128 kB)

Informasjon om motorferdsel i utmark

Me har fått ny heimeside

Vegprosjekt i Årdal kommune

Der er fleire vegprosjekt pågåande i kommunen vår på fylkesvegar. Desse er det Fylkeskommunen Vestland som har ansvaret for. 

Til toppen