Vikarlege i april månad

Kva moglegheiter byr Årdal på i framtida?

Tilflyttarkontoret og Årdal Utvikling inviterte denne veka alle avgangselevane frå Årdal vidaregåande skule til Årdal Teknologipark for å bli betre kjend med jobbmoglegheitene i Årdal i framtida.

Startar arbeid med områdereguleringsplan for Farnes sentrum

Områdereguleringsplan for Farnes sentrum, 6884 Øvre Årdal. I samsvar med §§ 4-3, 12-1, 12-2 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av områdereguleringsplan og for sentrumsområda på Farnes i Øvre Årdal.

Kommunestyremøte torsdag 21. mars

Kommunestyret er samla i kommunestyresalen til møte frå kl. 9.00, torsdag 21. mars.  Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV .

Kartlagt kritiske punkt i bekker og vassdrag

Ferievikar i tekniske tenester og friluftsbadet

Me har ledig stillingar som ferievikarar sommaren 2024 innan tekniske tenester og friluftsbadet.

Solid folketalsvekst i Årdal i 2023

Årdal kommune har i 2023 hatt ein gledeleg folketalsvekst, viser ferske tal frå Statistisk Sentralbyrå (ssb.no). Folketalsveksten er på 67 personar og ein slik vekst må ein heilt tilbake til 2007 for å finne liknande tal på. Innbyggjartalet i Årdal 1. januar 2024 er på 5239 innbyggjarar.  

Skisseprosjekt nytt omsorgssenter

Måndag 12. februar vart det gjennomført to informasjonsmøter om skisseprosjekt for nytt omsorgssenter.   Fekk du ikkje med deg nokon av desse møta så har du no høve til å sjå opptak frå møtet i Øvre Årdal og du kan bla igjennom presentasjonen til Norconsult.

Formannskapsmøte torsdag 15. februar

Formannskapet har møte i kommunestyresalen frå kl. 12.00 og du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.   Det er problem med løysinga som viser saksdokumenta i sendinga, men du finn saksdokumenta og vedlegg på heimesida vår . 

Store nedbørsmender i Indre Sogn - Årdal kommune