Aktuelt

Fardalsvegen

Det er kome varsel om mykje is som rasar ut i Fardalsvegen, så ver merksam dersom du ferdast der med bil. Me oppmodar om å ikkje nytte vegen som turveg dei neste dagane.

Opning av kommunale bygg for aktivitetar

Årdal har i dag hatt testing av alle elevar og tilsette i skulane og tilsette i barnehagane. Per no er det ikkje kome melding om nye positive prøver.

Status vaksinering i Årdal

Helsetenesta har måndag 27. desember sett 342 vaksinedoser og Årdal er no ferdige med dei som er over 65 år. Dette var siste dag med vaksinering i 2021.

Vaksinering av dose 3

Måndag 13. desember varsla Regjeringa nye nasjonale tiltak og presiserer at det er viktig med vaksinering mot covid-19. Det er og varsla at alle over 45 år skal ha fått tilbod om tredje dose innan midten av januar 2022.

Status smitte i Årdal er 56 personar

Det er i løpet av helgi og i samband med testinga på skulane i Årdal måndag 13. desember, dukka opp fleire nye tilfeller av covid 19. Sidan smitteutbrotet starta er det no 56 tilfeller. Smitten er i all hovudsak knytt til Farnes skule.

Norskkurs kveldstid

Årdal kommune ønskjer å starte norskkurs for arbeidsinnvandrarar og private på bakgrunn av at samfunnet og arbeidslivet stiller strengare krav til norskkunnskapar.  Vaksenopplæringa vil tilby kurs for nybegynnarar på kveldstid i perioden januar - juni, med mogleg forlenging i august.

Pressemelding 7. desember kl. 15.30 - smitteutbrot i Årdal

Kommunelege Frode Myklebust melder tysdag 7. desember at det no er eit pågåande smitteutbrot i Årdal. Totalt 19 personar har testa positivt på covid-19 til og med i dag.

Markering av jubilantar med 25 og 40 års tenestetid i Årdal kommune

I år har me feira  jubilantar med 25 og 40 års tenestid i 2020 og 2021 med julemat på Klingenberg hotell . Ei kjekk stund der Mette H. Berg og Hilmar Høl kom med rosande ord og stod for utdeling av gåver og kvar si rose.

Utlysing av midlar frå jordfondet

Søknadsfrist 1.1.2022 Årdal kommune lyser ut midlar frå jordfondet. Fondet har per dato kr 25.000,- til utdeling.

Tilskot til inkludering av barn og unge - utlysing for 2022

Søknadsfrist 17. desember 2021. I regjeringen sitt framlegg til statsbudsjett for 2022 er det sett av midlar til den nye, samanslåtte tilskotsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Ordningen omfattar det som tidlegare var tilskotsordningane  «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Til toppen