Søknadsfrist for barnehage og SFO hausten 2023 er 1. februar

Aktuelt

Årdal stiller opp for ukrainske flyktningar

Dersom staten ber om det vil Årdal stille opp for å ta i mot ukrainske flyktningar, seier ordførar Hilmar Høl. - i samarbeid med flyktningtenesta vil me frå politisk hald starte arbeidet med å legge til rette for at kommunen kan ta i mot flyktningar frå Ukraina.     

Stine fekk ei ekstra flott gåve til morsdagen

Årdal kommune ynskjer å gjera ekstra stas på foreldre som gjer ein ekstra innsats for folketalet.

Krevjande legesituasjon

Årdal kommune manglar for tida to fastlegar og det fører til at det kan vere krevjande å få time for dei pasientane som ikkje har fastlege. Det er i tillegg generelt lang ventetid på ordinære legetimar hjå alle fastlegane. 

Tilbod om koronavaksine til born mellom 5 og 12 år

Årdal kommune tilbyr no koronavaksine til born mellom 5 og 12 år. Vi har fått inn Cominarty (Pfizer) vaksiner til born.  Vaksinering vil i fyrste omgang bli gjennomført på dagtid onsdag 2. februar og tysdag 8. februar.

Sjølvregistrering av positiv hurtigtest

Årdal kommune har starta opp med elektronisk registrering av positive hurtigtestar. Dette er i tråd med nye nasjonale retningslinjer.   

Endring i fakturaintervallet

Årdal kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter 1. termin med forfall 15. februar.

Finfin auke i folketalet

Det blir stadig fleire årdøler. Ordførar Hilmar Høl feirar kvar einaste ein.

Markering av jubilantar med 25 og 40 års tenestetid i Årdal kommune

I år har me feira  jubilantar med 25 og 40 års tenestid i 2020 og 2021 med julemat på Klingenberg hotell . Ei kjekk stund der Mette H. Berg og Hilmar Høl kom med rosande ord og stod for utdeling av gåver og kvar si rose.

Folketalet aukar – ordføraren jublar

Pilene peikar oppover for Årdal om dagen.  Det syner ferske tal offentleggjort av Statistisk Sentralbyrå denne veka. Her går det fram at det per dags dato er 5171 årdøler, det er to fleire enn då tredje kvartal byrja, altså i juli. 

Utviklingsprosjekt NAV - region Sogn

Til toppen