Jodtablettar ved atomhendingar

Grunna situasjonen i Ukraina er det ein del spørsmål til helsestasjonen om jodtablettar.        

Stine fekk ei ekstra flott gåve til morsdagen

Årdal kommune ynskjer å gjera ekstra stas på foreldre som gjer ein ekstra innsats for folketalet.

Endring i fakturaintervallet

Årdal kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter 1. termin med forfall 15. februar.

Markering av jubilantar med 25 og 40 års tenestetid i Årdal kommune

I år har me feira  jubilantar med 25 og 40 års tenestid i 2020 og 2021 med julemat på Klingenberg hotell . Ei kjekk stund der Mette H. Berg og Hilmar Høl kom med rosande ord og stod for utdeling av gåver og kvar si rose.

Utviklingsprosjekt NAV - region Sogn

Nye Ringbuss ruter

Informasjon om motorferdsel i utmark

Me har fått ny heimeside