Ungdomsklubbane i Årdal

Endring av opningtider

Vindkraft i Årdal

Årets Årdøl, Årets kulturpris og Ungdommens kulturstipend

Den kjekkaste dagen i året for Årdal kommunestyre. Idag var det duka til festleg lag på Klingenberg hotell og utdeling av dei jevaste prisane Årdal kommune kan dele ut. Alle prisvinnarane fekk utdelt diplom laga av kunstnar Reidun Vinda og ei pengegåve.

Markering av jubilantar med 25 og 40 års tenestetid i Årdal kommune

I år har me feira jubilantar med 25 og 40 års tenestid i 2022 med god julemat på Klingenberg hotel. Ei kjekk stund der Stig Stark-Johansen og Anne Kauppi delte ut gåver og kvar si rose til jubilantane.

Koronavaksinering i Årdal

Kommunen bukkar seg i støvet

Me er heilt mållaus over den innsatsen som har vore gjort i fjøra ved moloen i Øvre den siste tida.  

Geithus bosbrenneri er ikkje open for publikum

Sunde resirk er Årdal kommune sin resirkuleringsmottak. Her kan alle hushaldningar komma og levera avfall gratis. Det kan forekomma gebyr ved levering av større mengde bos.

Årets årdøl 2021, kulturprisen 2021 og ungdommens kulturpris 2021

Siste kommunestyre før sommaren blei avslutta med utdeling av dei gjevaste prisane Årdal kommune kan dele ut.

Driveplikt på jordbruksareal

Statsforvaltaren ønskjer å prioritere arbeidet med å følgje opp at reglane som gjeld driveplikt på jordbruksareal vert halde. Eit av tiltaka er å auke kunnskapen om regelverket, både hos landbruksforvaltninga i kommunane og jordeigarane.

Ny løysing for betaling av faktura

No blir betaling av kommunale rekningar enklare då du kan gjennomføra dette via fleire digitale løysningar.