Årdal Tenk Tryggleik Synfaring med Blålys Årdal Kommune

Blålysetatane i Årdal Kommune gjorde ein synfaring i kommunen, i går 30.november.

Me tok ein runde på visse strekningar med blålysbilane våre for å sjekka status på tilkomst etc.  Gatebilde viste at det var ryddig og lett framkommeleg for våre store bilar. Takk!

Med helsing

Svein Ove Åmås

Branninspektør  / koordinator Årdal Tenk Tryggleik

cid:image001.jpg@01D613FC.774A6960attlogo

Tlf. 97 57 84 90

E-post: svein.ove.amas@ardal.kommune.no