Brosjyre i posten

I desse dager mottek du ein brosjyre i posten med informasjon om hushaldsavfall. 

I denne brosjyren ber SIMAS deg om å laste ned appen “Min Renovasjon".  Denne appen viser avfallskalender med varsling på mobilen.

Denne appen er førebels ikkje klar for Årdal kommune, me sender ut ny melding når den er klar. 

Du kan lese meir om renovasjon på SIMAS sine sider her