Oppstart klubbane

Ny postliste

Frå 1. januar publiserer kommunen postliste med fulltekstdokument. Det betyr at du i dei fleste tilfeller ikkje treng å søkja innsyn, men at dokumenta ligg lett tilgjengeleg. Det er tre virkedagar forsinka utlegging, slik at fyrste dato med fulltekstdokument tilgjengeleg vert frå 5. januar.

Brann og redning oppsumering 2023

2023  oppsummert frå oss i Brann og redning, med  65 reelle oppdrag.  Noko mindre en i 2022 (83). Det stemmer og ganske likt med resten av landet med færre hendingar og brannar. Prosentvis så er fordelinga av hendingar likt som i 2022.

Manglar du noko ved utlevering frå SIMAS

Du kan no henta korg, bioposar plastsekkar, sorteringsguide og kalendar på tenestetorget på Årdalstangen og på biblioteket i Øvre Årdal. 

Årets Årdøl, Kulturprisen og Ungdommens kulturstipend 2023

Då var det den tida av året igjen, nytt kommunestyr hadde idag gleda av å dele ut dei jevaste prisane ein kan dele ut i Årdal kommune.

Sommarvikarar 2024

Ynskjer du feriejobb i Årdal kommune? Me har fleire ledige stillingar innan:  Pleie og omsorg Bu og miljø tenesta Legekontoret Psykisk helseteneste  

Kommunestyremøte torsdag 14. desember

Kommunestyret er samla til siste møte før jul, torsdag 14. desember. Møtet startar kl. 09.00.  Følg møtet direkte på KommuneTV.

Norskkurs kveldstid skuleåret 2023-24

Påmelding innan: 20.12.2023, Oppstart: 03. januar 2024. Årdal kommune tilbyr norskkurs for arbeidsinnvandrarar og private på bakgrunn av at samfunnet og arbeidslivet stiller strengare krav til norskkunnskapar.  Vaksenopplæringa vil tilby kurs på kveldstid skuleåret 2023-24. Det er 2 semester – haust og vår. Det er tal påmeldte som er styrande for om det blir kurs for nybegynnarar eller vidarekomne. Ved påmelding er det viktig at du skriv inn om du er nybegynnar eller vidarekommen.

Markering av jubilantar med 25 og 40 års tenestetid

21 jubilantar med 25 og 40 års tenestetid i kommunen var invitert til julelunch på Klingenberg hotell 5. desember. 

Vikarlege i veke 49