Aktuelt

Årdal stiller opp for ukrainske flyktningar

Dersom staten ber om det vil Årdal stille opp for å ta i mot ukrainske flyktningar, seier ordførar Hilmar Høl. - i samarbeid med flyktningtenesta vil me frå politisk hald starte arbeidet med å legge til rette for at kommunen kan ta i mot flyktningar frå Ukraina.     

Koronatelefonen vert stengt

Kommunen sin lokale koronatelefon 901 11 630 vert stengt frå onsdag 23. februar.  Dersom du har spørsmål om vaksine kan du ringe kommunen sin vaksinetelefonen 989 06 097. Denne er open i legekontoret si opningstid.

Endringar i smitteverntiltak frå 12. februar

Regjeringa har fatta vedtak om endringar i koronatiltaka og desse gjeld frå 12. februar 2022.

Stine fekk ei ekstra flott gåve til morsdagen

Årdal kommune ynskjer å gjera ekstra stas på foreldre som gjer ein ekstra innsats for folketalet.

Krevjande legesituasjon

Årdal kommune manglar for tida to fastlegar og det fører til at det kan vere krevjande å få time for dei pasientane som ikkje har fastlege. Det er i tillegg generelt lang ventetid på ordinære legetimar hjå alle fastlegane. 

Tilbod om PCR-test for utanlandsreise på legekontoret

Legekontoret tilbyr frå 1. februar PCR-test for utreise.

Tilbod om koronavaksine til born mellom 5 og 12 år

Årdal kommune tilbyr no koronavaksine til born mellom 5 og 12 år. Vi har fått inn Cominarty (Pfizer) vaksiner til born.  Vaksinering vil i fyrste omgang bli gjennomført på dagtid onsdag 2. februar og tysdag 8. februar.

Sjølvregistrering av positiv hurtigtest

Årdal kommune har starta opp med elektronisk registrering av positive hurtigtestar. Dette er i tråd med nye nasjonale retningslinjer.   

Endring i fakturaintervallet

Årdal kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter 1. termin med forfall 15. februar.

Finfin auke i folketalet

Det blir stadig fleire årdøler. Ordførar Hilmar Høl feirar kvar einaste ein.      

Til toppen