Klimasamarbeid med Hydro og kommunen

Med utgangspunkt i industrikommunen Årdal skal Noradapt bidra til å utvikle ein ny, samla metode for å vurdere risikoen som følgjer med både klimaendringar, tap av naturmangfald, og omstilling av samfunnet. – Så vidt vi har klart å finne ut, er det aldri laga en slik metode før, seier Noradapt-leiar Carlo Aall.

Her finn de dokumenet:

Grensesprengande klimasamarbeid med Hydro og kommunen