Representantskapsmøte for Alarmsentralen IKS - ope møte

Klokka 09:00 tysdag 7. mai skal det haldast representantskapsmøte for Alarmsentralen IKS. Møte er opent for offentlegheita og kan følgjast på denne linken. Klikk her for å bli med i møtet

Saker som handsamast er:

Sak 01 – 2024 Rekneskap 2023
Sak 02 – 2024 Årsmelding 2023
Sak 03 – 2024 Val av styremedlemmar
Sak 04 – 2024 Val av leiar og nestleiar i representantskapet.

Sak Div. Info.: 

  1. Frå 2 G til 4G
  2. Nye tryggleiksalarmar som brukar 4G utplassert i alle kommunane våre.
  3. Ny rammeavtale for innkjøp av tilleggsutstyr til tryggleiksalarmar/Velferdsteknologi.