Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarmar er ikkje ei lovpålagt teneste, men ei serviceteneste frå kommunen.

Kommunen har avtale med Alarmsentralen i Florø om leige av digitale alarmar, og dei tek og i mot alarmane.

Kven kan få tenesta?

Personar som har ein sjukdom,skade eller anna som hindrar bruk av mobiltelefon/telefon, eller personar som er særs utrygge.

Søkar må vera i stand til å nytte alarmen etter føremålet

Søk tryggleiksalarm her

Søknadsskjema i utskriftsformat (PDF, 152 kB)

PRIS:

Tryggleiksalarm
Teneste Pris pr mnd
Leige av tryggleiksalarm under 2G 335,-
Leige av tryggleiksalarm over 2G 410,-
Eingongspris
Røykvarslar 2279,-
Oppkoblingsgebyr for tryggleiksalarm 538,-

Har du spørsmål?

Tildelingskontoret
Telefon 57 66 50 50
Til toppen