Middag til heimebuande

Middag med dessert inntil 7 dagar i veka. Middagen vert levert heim til deg tre dagar i veka.  Den vert levert kald,og må varmast opp heime hjå deg.

Me kan tilby spesialkost for dei som treng det av medisinske årsaker

Tenesta er ikkje lovpålagt.

Kven får tenesta:

Eldre og funksjonshemma som ikkje klarar, eller må ha omfattande hjelp til å lage til middag pga sjukdom, alder eller andre årsaker.

Søk middagsombering her

Søknadsskjema i utskriftsformat (PDF, 152 kB)

Pris:

Middagsombering
Mat frå produksjonskjøkkenet Pris
Middag m/suppe eller dessert, pr. porsjon kr. 120

Har du spørsmål?

Tildelingskontoret
Telefon 57 66 50 50