Heimehjelp

Heimehjelp er praktisk hjelp i heimen slik at den enkelte kan bu heime lengst mogleg. Det kan mellom anna vera reingjering av golv, støvsuging, klesvask, handling. 

Kven kan få tilbodet?

Du må ha eit særlig behov for praktisk hjelp i heimen på grunn av sjukdom, funksjonsnedsetting eller alder. Behovet vert vurdert etter søknad og det vert fatta vedtak på hjelpa.

Korleis få tilbodet?

Søk heimehjelp her

Søknadsskjema i utskriftsformat (PDF, 152 kB)

Kva kostar det?

Prislista for heimehjelp

Heimehjelp
Timepris - Abonnement Pris
Timepris under 2 G (< 237.240)) Kun abb.
Timepris 2-3 G (inntekt på 237.241 - 355.860) 195
Timepris 3-4 G (kr. 355.861 - 474.480) 265
Timepris 4-5 G (kr. 474.481 - 593.100) 350
Timepris over 5 G (kr. 593.101-) 395
ABONNEMENT FOR 10 TIMAR ELLER MEIR
Abonnement under 2 G (< kr. 237.240) 230
Abonnement 2-3 G (kr. 237.241 - 355.860) 1950
Abonnement 3-4 G (kr 355.861 - 474.480) 2650
Abonnement 4-5 G (474.481 - 593.100) 3500
Abonnement over 5 G (593.100-) 3950

Kun abonnement: alle med inntekt under 2 G betalar det same om dei har 1 t eller 10. Abonnement gjeld frå den 10 timen tenestemotakaren får hjelp. Årsak: Fastsettes i statsbudsjettet 2021. 

G er Grunnbeløpet i folketrygda

Klage

Du kan klage på vedtak om heimehjelp. Nærare informasjon om vilkår for klage vert sendt ut saman med vedtaket frå kommunen. 

Lovar og reglar

Helse og omsorgstjenesteloven

Har du spørsmål?

Tildelingskontoret
Telefon 57 66 50 50