Dagtilbod for heimebuande demente

Her møtes heimebuande demente til dagleg gjeremål og ulike aktivitetar, og såleis helde ved like deira funksjonsnivå.

Kven kan få tenesta?

Heimebuande demente 

Kva kan me tilby?

Det er heimesjukepleien som køyrer brukar til og frå aktivitetssenteret som er lokalisert ved Årdal sjukeheim.

Brukarane et frukost og middag i lag.

Målet er at brukarane skal delta i daglege gjeremål og ulike aktivitetar, og såleis halde ved like deira funksjonsnivå.

Tilbudet er mandag-onsdag-fredag. Antal dagar den enkelte brukar får vedtak om, vert gitt etter individuelle vurderingar.

Søk aktivitetssenter her - elektronisk

Søk aktivitetssenter her - utskriftsformat (PDF, 152 kB)

Priser for Aktivitetsenter for demente heimebuande
Aktivitetstilbod Pris
Aktivitetstilbod (inkl. transport, frukost og kaffimat) 110
Tillegg for middag 120
Sum pr dag 230

Lover og reglar:

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m