Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan (SNP) er ei konkretisering av kommunen sin rolle som samfunnsutviklar, og den peiker ut retninga for ei målretta og berekraftig utvikling. Planen er utarbeidd av Årdal utvikling og vedteken av kommunestyret. 

Stiftinga Årdal Utvikling er kommunen sitt verktøy for gjennomføring og utvikling av SNP.

Kommunestyret har vedteke ein overordna 4-årig strategisk næringsplan for perioden 2017-2020 med ein årleg handlingsplan.

Strategisk næringsplan 2017-2020 (PDF, 17 MB)

Har du spørsmål om næringsarbeidet til kommunen - ta kontakt med Årdal utvikling.

Til toppen