Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan er ei konkretisering av kommunen sin rolle som samfunnsutviklar, og den peiker ut retninga for ei målretta og berekraftig utvikling. Planen er utarbeidd av Årdal utvikling og vedteken av kommunestyret. 

Stiftinga Årdal Utvikling er kommunen sitt verktøy for gjennomføring og utvikling av Strategisk næringsplan.

Kommunestyret har vedteke ein overordna 4-årig strategisk næringsplan for perioden 2017-2020 med ein årleg handlingsplan.

Her finn du Strategisk næringsplan for 2017 til 2020 (PDF, 17 MB)

Har du spørsmål om næringsarbeidet til kommunen - ta kontakt med Årdal utvikling her