Om tilflyttarkontoret

Ynskjer du å flytte til Årdal? 

Årdal kommune sitt tilflyttarkontor er ei teneste som kan hjelpe deg med spørsmål du har om å bu og leve i bygda vår. Kontoret hjelper til med stort og smått om arbeidsmarknaden, fritid, oppvekst og kommunale tenester.

Ingen spørmål er for store eller små - me ser fram til å høyre frå deg og ynskjer deg velkommen.

Ved tilflyttarkontoret kan du bli knytt opp mot kontaktar i næringslivet og få betre oversikt over kva kompetanse offentlege og private bedrifter er på utkikk etter. Du vil bli godt mottatt i Årdal, og me kan vere til nytte når det gjeld å kome i kontakt med ulike organisasjonar og å skape sosiale nettverk på fritida.

Følg tilflyttarkontoret på Instagram - Tilflyttarkontoret og Facebook - Tilflyttarkontoret i Årdal for siste nytt om livet i Årdal kommune

Har du spørsmål?

Astrid Øvstetun
E-post
Telefon 92 31 89 59
Mobil 92 31 89 59