Utleige lokaler

Me har fleire lokale i Årdal kommune som kan leigast til møteaktivitet, konfirmasjonar, selskap, konsertar ol.

Me har desse lokale til utleige og Frank-Runar Øren er kontaktperson for desse lokala som er, ved å trykka på dei ulike lokala.

Kulturhuset Øvre Årdal : Festsal, Eldresenter Øvre Årdal  

Samfunnshuset Årdalstangen: Kinosal, Festsal, Kantina, Eldresenter, diverse Møterom

Årdalshallen : Idrettshall, Symjeanlegg, Møterom

Tangenhallen: Idrettshall, Møterom

Tangen skule og Farnes Skule har desse lokala til utleige:

For leige av lokale på skulane må ein ta kontakt med

  • For Farnes skule er det Stein Idar Sem Johansen
  • For Tangen skule er det Dagmar Andersen
Leige av skulerom
Teneste Pris
Garderobe kr. 225
Gymsal m/garderobe kr. 415
Symjehall m/garderobe kr. 415
Musikksal m/kjøken kr. 1.570
Personalrom m/kjøken/Lærarrom kr. 1.570
Personalrom u/kjøken/Lærarrom kr. 780
Storstove u/kjøken (Farnes) kr. 1.228
Storstove m/kjøken (Farnes) kr. 1.570
Kunst og Håndverksalen u/kjøkken kr. 780
Kunst og Håndverksalen m/kjøkken kr. 1.570

Har du spørsmål?

Frank-Runar Øren
Avdelingsleiar FDV og VA
E-post
Telefon 91 74 78 75
Mobil 91 74 78 75
Stein Idar Sem-Johansen
Undervisningsinspektør
E-post
Telefon 93 45 25 51