Samfunnshuset Årdalstangen

 Om samfunnshuset

  • Kinosal, auditorium med inn til 165 sitjeplassar for publikum
  • Kinosalen er og godt eigna til kurs, konferansar og liknande
  • Kantine, møterom med moderne audiovisuelt utstyr
  • Møterom
  • Eldresenter

Samfunnshuset Årdalstangen

Samfunnshuset Årdalstangen
Leige Pris
Kinosal, kurs, konferanse kr. 4.000
Kinosal, kurs, konferanse med prosjektor kr. 5.300
Inntektsgivande arrangement, konsert med billettar kr. 8.000
Billettør etter avtale pr. time kr. 500
Kinosal, frivillige lokale organisasjonar ved arrangement utan cover charge, billett kr. 1.850
Kantine kr. 1.960
Kantine med AV utstyr kr. 3.000
Kantine med kjøkkenutstyr kr. 2.500
Opplæring av AV utstyr (kino, kantine, møterom) kr. 500
Møterom 1, AV, video kr. 1.300
Bruk av AV, videokonferanseløysing, fyrste time kr. 700
-deretter pr. time kr. 210
Møterom 2 kr. 1.300
Eldresenter kr. 1.300
Eldresenter med kjøkken kr. 1.900
Sceneleige for øving, enkeltarrangement kr. 450
Utstillingar o.l. Avtalepris
Datarom kr. 1.780
Datarom med videokonferanseløysing kr. 2.250
Ekstra reinhald, ikkje rydda etter arrangement kr. 1.850
Faste leigetakarar som nyttar huset ein til fleire ganger i veka gjennom året for avtalepris gjennom tingingar Avtalepris
Utleige av inventar:
Bord kr. 40 pr. døgn
Stolar kr. 350 pr. døgn
Dei oppgjevne prisane gjeld for inntil eit døgn. Prisane er innklusiv reinhald.

Har du spørsmål?

Frank-Runar Øren
Avdelingsleiar FDV og VA
E-post
Telefon 91 74 78 75
Mobil 91 74 78 75