Psykisk helseteneste for barn og unge

Psykisk helseteneste for barn og unge er eit lågterskeltilbod for barn og unge som av ulike årsaker trenger støtte og hjelp til livsmestring.

Kva tilbyr me?

Du får er individuelt tilpassa bistand avhengig av dine behov. Det kan vere:

  • personleg oppfølging og støttesamtalar
  • kognitiv terapi
  • individuell plan, ansvarsgruppe 
  • støtte til betring og meistring
  • samarbeid med andre instansar som skule, heimen og spesialisthelsetenesten
  • gruppetilbod med "Cool kids"

Betre tverrfagleg innsats (BTI)
 

Korleis få tilbodet?

Du kan ta direkte kontakt med barne og ungdomskontakt, Hanne Hestetun (sjå under).

Barne og ungdomskontakt er tilgjengeleg på tlf. mandag til fredag 08.00-15.00.

Du finn oss i Tangevegen 14, Årdalstangen. 

Kva kostar det?

Psykisk helseteneste for barn og unge er gratis. 

Til toppen