Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Skulehelseteneste

Skulehelsetenesta er for elevar, føresette og lærarar ved skulane i Årdal. Det er ulike opningstider ved dei ulike skulane.

Me tilbyr

Me har open dør for alle elevar - kom gjerne innom for ein prat. Me samarbeider tverrfagleg og henviser vidare ved behov. Er me ikkje tilstades på skulen kan me ringast til og det kan sendast sms eller e-post.
 

Faste tilbod frå skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta
Klassetrinn Faste tiltak i skulehelsetenesta
1. klasse Helseundersøkelse ved lege og helsesjukepleiar. Helsesjukepleiar deltek på foreldremøte.
2. klasse Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac). Foreldre følgjer.
3. klasse Måling av høgde og vekt saman med foreldre. Oppfølging etter behov.
4. klasse
5. klasse Individuell helsesamtale. Måling av høgde og vekt. Pubertetsundervisning. Helsesjukepleiar deltek på foreldremøte.
6. klasse Vaksine mot meslingar, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Opplegg saman med NOT om vald og overgrep.
7. klasse HPV vaksine for begge kjønn, to doser.
8. klasse Individuell helsesamtale. Måling av høgde og vekt. Helsesjukepleiar deltek på foreldremøte
9. klasse Prevensjonsundervisning.
10. klasse Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Seksualitetsundervisning.


I tillegg kan me tilby

  • Gruppesamtalar og miljøarbeid i klassar ved behov.
  • Målretta helseundersøking i samråd med føresette f.eks syn/hørsel.
  • Undervisning i ulike helserelaterte tema.
  • Foreldremøter
  • Formidle kontakt med lege/ fysioterapeut
  • Samtalar med pårørande ved uro for eleven
     

Nyttige lenker

Barns miljø og sikkerhet skulestart - Helsedirektoratet

Når barnet skader seg - Helsedirektoratet

Hvis ulykken er ute - Giftinfor.no

Hjelp ved seksuelle overgrep - noknorge.no

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

Råd for eit sunnare kosthold - Helsedirektoratet

Brosjyre om lus (PDF, 160 kB)

ungeparorende.no - Unge pårørande
 

Kva kostar det

Tilbodet er gratis.
 

Me er tilstades på skulane slik:

Opningstider - Skulehelsetenesta
Stad Dagar Tidspunkt
Farnes skule, barnesteget Mandag - torsdag, telefonkontakt elles Kl. 08:00 - 15:00
Farnes skule, ungdomssteget Mandag og fredag, telefonkontakt elles Kl. 08:00 - 15:00
Tangen skule Mandag, torsdag og fredag, telefonkontakt elles Kl. 08:00 - 15:00
Årdal vidaregåande skule Tysdag, onsdag og torsdag, telefonkontakt elles KL. 08:00 - 15:00

 

Har du spørsmål?

Helsestasjonen fellesnummer
Telefon 57 66 50 20
Til toppen