Skulehelseteneste

Skulehelsetenesta er for elevar, føresette og lærarar ved skulane i Årdal. Det er ulike opningstider ved dei ulike skulane.

Me tilbyr

Me har open dør for alle elevar - kom gjerne innom for ein prat. Me samarbeider tverrfagleg og henviser vidare ved behov. Er me ikkje tilstades på skulen kan me ringast til og det kan sendast sms eller e-post.
 

Faste tilbod frå skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta
Klassetrinn Faste tiltak i skulehelsetenesta
1. klasse Helseundersøkelse ved lege og helsesjukepleiar. Helsesjukepleiar deltek på overføringsmøte mellom barnehage og skule. Deltek også på foreldremøte.
2. klasse Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac). Foreldre følgjer.
3. klasse Helsesamtale saman med foreldre, måling av vekt og høgde. Oppfølging ved behov.
4. klasse Tannpleiar deltek på foreldremøte.
5. klasse Individuell helsesamtale. Måling av høgde og vekt. Pubertetsundervisning. Helsesjukepleiar deltek på foreldremøte.
6. klasse Vaksine mot meslingar, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Opplegg saman med Nok om vald og overgrep.
7. klasse HPV vaksine for begge kjønn, to doser.
8. klasse Individuell helsesamtale. Måling av høgde og vekt. Helsesjukepleiar deltek på foreldremøte
9. klasse Prevensjonsundervisning.
10. klasse Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Seksualitetsundervisning.


I tillegg kan me tilby

  • Gruppesamtalar og miljøarbeid i klassar ved behov.
  • Målretta helseundersøking i samråd med føresette f.eks syn/hørsel.
  • Undervisning i ulike helserelaterte tema.
  • Foreldremøter
  • Formidle kontakt med lege/ fysioterapeut
  • Samtalar med pårørande ved uro for eleven
     

Nyttige lenker

Barns miljø og sikkerhet skulestart - Helsedirektoratet

Når barnet skader seg - Helsedirektoratet

Hvis ulykken er ute - Giftinfor.no

Hjelp ved seksuelle overgrep - noknorge.no

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

Råd for eit sunnare kosthold - Helsedirektoratet

Brosjyre om lus (PDF, 160 kB)

ungeparorende.no - Unge pårørande
 

Kva kostar det

Tilbodet er gratis.
 

Informasjonsbrosjyre

Brosjyre angåande skulehelsetenesta (DOCX, 24 kB)
 

Me er tilstades på skulane slik:

Opningstider - Skulehelsetenesta
Stad Dagar Tidspunkt
Farnes skule, barnesteget Mandag til torsdag, telefonkontakt elles 08:00 til 15:00
Farnes skule, ungdomssteget Mandag og fredag, telefonkontakt elles 08:00 til 15:00
Tangen skule Mandag, torsdag og fredag, telefonkontakt elles 08:00 til 15:00
Årdal vidaregåande skule Tysdag, onsdag og torsdag, telefonkontakt elles 08:00 til 15:00

Har du spørsmål?

Helsestasjonen fellesnummer
Telefon 57 66 50 20