Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjonen har lågterskeltilbod for alle foreldre (føresette) med barn i aldersgruppa 0-5 år.  Det vert kalla inn til faste kontrollar. Det er også mogeleg å ringe ved behov utanom kontrollane.

Opningstider - Helsestasjon
Dag Opningstider
Mandag - Fredag 08:00 - 15:00

Alle barn blir jamnleg innkalla til konsultasjonar på helsestasjonen.

Tema for konsultasjon og samtalar:

 • helseundersøking
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk utvikling
 • psykososial utvikling
 • vald
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barnet si psykiske helse.

Samtalane går føre seg individuelt eller i gruppe. I tillegg til det fastsette helsestasjonsprogrammet tilbyr me ekstra besøk for råd og rettleiing frå helsesjukepleiar eller lege.

Me har barseltreff med tema når smittevernsomsyn tillet det.

Info-brosjyre Helsestasjonen Årdal (PDF, 669 kB)

Kronologisk oversikt over konsultasjonar 0 - 5 år:

Faste konsultasjonar på helsestasjon 0-5 år
Alder Helsesjukepleiar Lege
Nyfødd Heimebesøk
4 veker I trygge hender, ruskartlegging. Vekt,
6 veker Vekt, lengde, hovudomkrets. Vaksine Helseundersøking
3 mnd Vekt, lengde, hovudomkrets. Helseundersøking, Vaksiner.
4 mnd Vekt, lengde, hovudomkrets. Helseundersøking
5 mnd Vekt, lengde, hovudomkrets. Helseundersøking, Vaksiner.
6 mnd Vekt, lengde, hovudomkrets. Helseundersøking Helseundersøking
8 mnd Vekt, lengde, hovudomkrets. Helseundersøking
10 mnd Vekt, lengde, hovudomkrets. Helseundersøking
12 mnd Vekt, lengde, hovudomkrets. Helseundersøking. Vaksiner Helseundersøking
15 mnd Vekt, lengde. Helseundersøking. Vaksine.
18 mnd Vekt, lengde. Helseundersøking
2 år Vekt, lengde. Helseundersøking. Får innkalling pr post. Helseundersøking
4 år Vekt, lengde. Helseundersøking. Får innkalling pr post.

 

Me har barselgrupper når situasjonen tillet det. Har då med oss ulike samarbeidspartar som jordmor, barnefysioterapeut, tannpleiar og bibliotek på dei planlagte samlingane.

Nyttige lenker:

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

I trygge hender - NSF

Trygt sovemiljø for spedbarnet - lub/Helsedirektoratet

God informasjon hjå ammehjelpen

Mat og måltider for spedbarn - Helsedirektoratet

Hjelp ved seksuelle overgrep

Vald og overgrep - Stine Sofie Stiftelse

Barns miljø og sikkerhet 0 - 6 mnd - Helsedirektoratet

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd - 2 år - Helsedirektoratet

Barns miljø og sikkerheit 2 - 4 år - Helsedirektoratet

Barns miljø og sikkerhet 4 - 6 år - Helsedirektoratet

Når barnet skader seg - Helsedirektoratet

Hvis ulykken er ute - giftinfo.no

Ikkje røyk i nærleiken av born - Kreftforeningen

Sikring av barn i bil - Trygg trafikk

Når skal barn haldast heime frå barnehage og skule ved mistanke om COVID - Helsedirektoratet

Om luftvegsinfeksjonar hjå barn og bruk av antibiotika - FHI

Småbarn og skjermbruk - Medietilsynet

Kommunal informasjon:

Har du spørsmål?

Helsestasjonen fellesnummer
Telefon 57 66 50 20
Til toppen