Er du bekymra for barnet ditt?

Betre tverrfagleg innsats er ein systematisk, konkret tverfagleg samarbeidsmodell med barnet i sentrum.

Samarbeidsmodellen skal sikra ein koordinert innsats utan oppfølgjingsbrot for barn og unge som av ulike årsakar treng hjelp til å meistra kvardagen.

Tidleg innsats er nøkkelen og verktøyet går får bekymring til direkte handling. Føremålet er å førebygga at bekymringar utviklar seg til problem.

Nedanfor finn du meir informasjon om Betre tverrfagleg innsats (BTI).

Betre tverrfagleg innsats (BTI)