Barnet sitt miljø

Årdal kommune skal vere ein trygg kommune for barn og unge å vekse opp i.

Alle barn skal oppleve eit inkluderande miljø utan mobbing og andre krenkingar.

Av og til oppstår det likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Da kan det bli behov for tverrfagleg innsats:

Betre tverrfagleg innsats (BTI)
 

Meir informasjon finn du her:

Handlingsplan-for-mobbing

Plan-for-arbeidet-for-god-psykisk-helse-hjaa-barn-og-unge

Barnehagelova kapittel 8 Psykososialt barneahagemiljø

Mobbeombod Vestland

Til toppen