Torgplass

Me har torgplassar på dei to tettstadane i Årdal. Det er på torget i Øvre Årdal og på torget på Årdalstangen.

Her er kartoversikt over torgplass i Øvre Årdal (PDF, 112 kB)

Her er kartoversikt over torgplass på Årdalstangen (PDF, 245 kB) 

Prisar for leige av torgplass:

Torgplass
Leige Pris
1 dag utan straum kr. 650
1 dag med straum kr. 775
Halv torgplass på Årdalstangen og Øvre Årdal same dag går som ein torgplass
Leige av heile torget, blir fakturert etter avtalepris Avtalepris
Årsavgift inkludert straum for faste torgdagar (1 dag per veke) kr. 9.630
Årsavgift inkludert straum for faste torgdagar (2 dag per veke) kr. 13.290
Grunnlag for leige av kommunalt areal, pris per m² kr. 1
Meieriparken (per påbegynt veke) kr. 4.640