Teknisk vakt

Kommunen har ein 24 timers teknisk vaktteneste du kan ringa dersom det oppstår akutte forhold knyttet til vatn, avløp og veg

TLF : 918 57 966.

Har du spørsmål?

Frank-Runar Øren
Avdelingsleiar FDV og VA
E-post
Telefon 91 74 78 75
Mobil 91 74 78 75