Viktig informasjon om koronaviruset

Fjellsikring - Stedjeberget

Tiltaksnamn: Stedjeberget

Tiltaksnummer: 16
Kart: Stedjeberget fjellsikring
Høgd: 
Byggår: 1970
Føremål: 
Masse i berget:
Bilete: 

Tilsyn

Inspeksjon
Saksnr: 07/507

Geolograpportar:

Rapportar angåande rasfare i Årdal - Stedjeberget 1968 - 1972 (PDF, 801 kB)

Rapport av mogleg røysle langs sprekk i Stedjeberget - 1970 (PDF, 212 kB)

Rapport ang mogleg rasfare på Stedjeberget - 1973 (PDF, 6 MB)

Til toppen