Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Tilsyn med særskilte brannobjekt

Særskilte brannobjekt

Klikk for stort bilete 

Me utfører brannteknisk inspeksjon (tilsyn) av særskilde brannobjekt (industri og verksemder, skular, hotell, sjukeheim og andre offentlege bygningar).

I tillegg arbeider me med:

  • sakshandsaming ved oppbevaring av brannfarlige og eksplosive varer
  • brannteknisk byggesakshandsaming
  • opplæring av brannvernansvarlege/brannvernleiarar
  • brannvernopplæring vert gitt til skuleelevar, barnehagar, kommunalt tilsett helsepersonell 
  • kurs/informasjonsarbeid
  • feiing
  • beredskap

Brann og eksplosjonvernlova §13

Til toppen