Tilsyn med særskilte brannobjekt

Særskilte brannobjekt

 

Me utfører brannteknisk inspeksjon (tilsyn) av særskilde brannobjekt (industri og verksemder, skular, hotell, sjukeheim og andre offentlege bygningar).

I tillegg arbeider me med:

  • sakshandsaming ved oppbevaring av brannfarlige og eksplosive varer
  • brannteknisk byggesakshandsaming
  • opplæring av brannvernansvarlege/brannvernleiarar
  • brannvernopplæring vert gitt til skuleelevar, barnehagar, kommunalt tilsett helsepersonell 
  • kurs/informasjonsarbeid
  • feiing
  • beredskap

Brann og eksplosjonvernlova §13

Til toppen