Viktig informasjon om koronaviruset

Tilsyn med særskilte brannobjekt

Særskilte brannobjekt

Klikk for stort bilete 

Me utfører brannteknisk inspeksjon (tilsyn) av særskilde brannobjekt (industri og verksemder, skular, hotell, sjukeheim og andre offentlege bygningar).

I tillegg arbeider me med:

  • sakshandsaming ved oppbevaring av brannfarlige og eksplosive varer
  • brannteknisk byggesakshandsaming
  • opplæring av brannvernansvarlege/brannvernleiarar
  • brannvernopplæring vert gitt til skuleelevar, barnehagar, kommunalt tilsett helsepersonell 
  • kurs/informasjonsarbeid
  • feiing
  • beredskap

Brann og eksplosjonvernlova §13

Til toppen