Informasjon og opplæring

Årdal brann og redning deltek i fleire brannførebyggande aktivitetar årleg. Desse er eit nyttig verkemiddel for å rette fokus mot ulike tema innan brannsikkerheit.

Døme på aktivitetar:

  • Brannvesenet sin julekalender
  • Trygg hyttekos
  • Aksjon boligbrann
  • Kjøkkenpraten
  • Brannvernveka
  • Komfyrvaktkampanjen
Til toppen