Viktig informasjon om koronaviruset

Feiing og tilsyn av eldstad

Informasjon om feieavgift og feiing  Klikk for stort bilete 

Hyppigheita av feiing skal fastleggjast ut frå behov, men minimum kvart fjerde år. Behovet vert fastsett ut frå bustadens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og eldstader skal gjennomførast kvart fjerde år.

For at feiinga skal bli utført pliktar huseigar å syta for at feiaren har tilgang til skorsteinen. Stigar, taktrinn og plattform skal vera godkjent og rett montert.
Om ikkje feiaren har tilfredstillande tilgang til skorsteinen, og ikkje får utført lovpålagte oppgåver, fører det til fyringsforbod på anlegget. 

Fritak for feiing

I nokre høve kan ein søka om fritak for avgifta (feie- og tilsynsavgift). Ein av følgjande føresetnader må stettast for å få fritak:

  • bustaden/leiligheitene har ikkje røykkanal.
  • det er ingen eldstader -/ peis kopla til røykkanal.


Meir informasjon finn de i forskrift om brannførebyggande tiltak.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Årdal kommune vert utført av feiermester Haveland. Han vil vere i Årdal i tre periodar i året.
Feiermester Haveland kan du nå på telefon 913 39 939.

Priser

Feiing
Pipe Pris
1/2 pipe 150,-
1/1 pipe 300,-
Til toppen