Bål og grilling

Brannlovgivinga har følgjande forbod:

  • Det er forbode å gjere opp eld under tilhøve som kan føra til brann.
  • Bål og grill skal vera sløkt før du forlet plassen.
  • I sommarhalvåret - frå 15. april til 15. september - er det forbode å brenne bål i eller i nærleik av skog og anna utmark.  
  • I Årdal er det tilrettelagt for grilling i utplasserte betongflensar ved Årdalsvatnet i Øvre Årdal og ved Seimstrondi i Seimsdalen.
  • Vis aktsemd ved bruk av open eld.

Har du spørmål om bruk av open eld, ta kontakt med brannsjefen (informasjon under).

Har du spørsmål?

Gaute Johnsgaard
Brannsjef
E-post
Mobil 90 11 62 65
Svein Ove Åmås
Branninspektør
E-post
Mobil 97 57 84 90