Fellingsavgift vilt

Fellingsavgifter - Landbruk
Fellingsavgifter Pris
Vaksen hjort 360
Hjortekalv 0
Vaksen elg 480
Elgkalv 275
Sal av fallvilt pr. kg. 70
Søknad om konsesjon etter konsesjonslova §§ 2 og 3 5000
Søknad om deling etter jordlova §12 2000
Til toppen