Fellingsavgift vilt

Årdal kommune har felles Landbrukskontor saman med Lærdal kommune. Landbrukskontoret ligger i Lærdal.

Informasjon om viltforvaltning finn du her.

Fellingsavgifter - Landbruk
Fellingsavgifter Pris
Vaksen hjort kr. 480
Hjortekalv kr. 0
Vaksen elg kr. 620
Elgkalv kr. 0
Sal av fallvilt pr. kg. kr. 75
Søknad om konsesjon etter konsesjonslova §§ 2 og 3 kr. 5000
Søknad om deling etter jordlova §12 kr. 2000