Tobakksal og tilsynsavgift

Alle som sel tobakksvarer skal vere registrert i tobakkssalsregisteret og betale tilsynsavgift.

 

Registrering og avregistrering i tobakkssalsregisteret

  • Alle som sel tobakksvarer må registrere seg i tobakkssalsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjeld også dei som sel e-sigarettersigarettar, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogater.
  • Om du skal slutte å selgje tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalsregisteret.

Les meir om korleis du registrerer og avregistrerer tobakkssal av Helsedirektoratet. 

 

Kontroll av tobakksal

Kommunen er tilsynsmynde og kontrollerer mellom anna at stader som sel tobakksvarer følgjer tobakkskadelova:

  • opplysningane i Tobakksalregisteret stemmer med opplysningane på salsstaden
  • varene er kjøpt frå ein registrert grossist
  • tobakksvarer ikkje blir selde til personer under 18 år
  • salsstaden har ein internkontroll som gir dei tilsette god nok kunnskap om regelverket
  • at det ikkje er reklame for tobakksvarer
  • tobakksvarer ikkje blir selde med rabatt eller gitt vekk gratis

 

Tilsynsavgift

Alle salsstader for tobakk må kvart år betale ei tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgifta vert regulert årleg i tobakksforskriften §33.

  • Tilsynsavgifta for faste salsstader er for kr 4 800 kroner i året.
  • For midlertidige salsstader er tilsynsavgifta kr 1 280 kroner i året.

Årdal kommune innfører tilsynsavgift frå 1.1.2022 og avgifta vert krevd inn på slutten av året.

 

Lover og forskrifter

Kommunen oppmodar alle salsstader å lese følgjande lover:

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Forskrift om forbud mot tobakksreklame mv.

Til toppen