Sals- og skjenkestader i Årdal

Per i dag har Årdal kommune tolv skjenkeløyver, der fire av desse er sesongløyver. Det er fem butikkar som har salsløyve, i tillegg har Vinmonopolet utsal og det er tildelt eitt løyve for sal frå nettbutikk.

Alkohollova har klare retningslinjer for kven som kan selje alkohol, kva som kan seljast, til kva tider ein kan selje og sakshandsamingsrutine ved søknader om sals- eller skjenkeløyve.

Årdal kommune vil leggja til rette for at alkohol kan omsetjast, men at bruk av alkohol fører til minst mogleg negative konsekvensar.

Salsløyve

Firma

Org.nr

Periode

AS Vinmonopolet

 

2020-2024

Extra Øvre Årdal

942763654

2020-2024

KIWI 045 Årdalstangen

982897564

2020-2024

KIWI 058 Øvre Årdal

982897564

2020-2024

Lokalbrygg AS

924455500

2020-2024

Øvre Årdal Mat (Bunnpris)

915135250

2020-2024

Årdalstangen Mat (Rema1000)

918096833

2020-2024

 

Skjenkeløyve

Firma

Org.nr.

Periode

 
Indre Ofredals Vener 916 351 763 2021-2024 sesongløyve med vilkår
Kaffistova Årdal AS 927 069 822 2021-2024  

Klingenberg hotell AS

966 78 5845

2020-2024

 

Mama Mia

921 965 249

2020-2024

 

Sitla Hotell AS

961 896 908

2020-2024

 

Stiftinga Avdalen Gard

985 858 934

2020-2024

sesongløyve

Tya bakeri

914 866 898

2020-2024

 

Utladalen Camping/Svalheim gard

984 846 800

2020-2024

 

Stiftinga Utladalen Naturhus

977 490 812

2020-2024

sesongløyve

Vee eigedom

939 903 631

2020-2024

 

Vetti gard og turiststasjon

999 382 991

2020-2024

sesongløyve

Årdal Catering AS

911 608 243

2020-2024

 
Til toppen