Klatreparkar, leikeplassar og ballbingar.

Bilde av dei ulike aktivitetsområda

Ballbinger

Me har to ballbingar i kommunen, ein i Øvre Årdal og ein i Seimsdal

Klatreparkar

Me har ein klatrepark i nærleiken av Jotun stadion i Øvre Årdal. Me har og ein dekkjungel i samsvar med Tangen skule på Årdalstangen.

Utandørs treningsanlegg

Me har eit utandørs treningsanlegg tilgjengeleg i Øvre Årdal, saman med klatreparken ved Jotun stadion.

Leikeplassar

Der er fleire leikeplassar rundt om i kommunen av ulik storleik. 

Elles er det fritt fram å nytta leikeområda til barnehagane og skulene i kommunen utanfor opningstid.