Basseng Tangen skule

Om anlegget

  • Oppvarma 12,5-meters innandørs symjebasseng
  • Vasstemeperatur 25-27 grader
  • Dame- og herregarderobar med dusjanlegg
  • Badstove

Åpningstider

Symjeanlegget ved Tangen skule nyttast på dagtid til symjeopplæring for skuleelevar.

Har du spørsmål?

Frank-Runar Øren
Avdelingsleiar FDV og VA
E-post
Telefon 91 74 78 75
Mobil 91 74 78 75