Basseng Tangen skule

Om anlegget

  • Oppvarma 12,5-meters innandørs symjebasseng
  • Vasstemeperatur 25-27 grader
  • Dame- og herregarderobar med dusjanlegg
  • Badstove

Åpningstider

Symjeanlegget ved Tangen skule nyttast på dagtid til symjeopplæring for skuleelevar.

Anlegget kan leigast ut til idrettslag, bedriftsidrettslag og andre på ettermiddag og kveld.

Har du spørsmål?

Dagmar Andersen
Konsulent Tangen skule
E-post
Telefon 458 79 415
Frank Runar Øren
Oppsynsmann FDV
E-post
Telefon 917 47 875
Til toppen