Utlån av fritidsutstyr

Årdal bibliotek har fritidsutstyr til utlån. Vi har ski, stavar, skisko, skøyter, truger, pulkar (ein barnepulk, ein lastepulk), sekkar, bæremeis, soveposar, telt, kokeapparat og sitte- og liggeunderlag. I tillegg låner vi ut Årdal turlag sine turhengekøyer. Turhengekøyene er til utlån til ungdom.

Årdal kommune har fått midlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Bufdir til utstyret.

       

   

 

 

Det er gratis å låne utstyret.

Utstyret må hentast og leverast i biblioteket si opningstid.

Lånetid er ei veke.

Oversikt over utstyret:

Liste over alt utstyr

Telt

Liggeunderlag

Hengekøy

Tursekk

Hoftebelt

Bæremeis

Sovepose

Oversikt over vinterutstyret:

Liste over alt utstyr

Ski      

Skisko       

Skistavar       

Truger        

Skøyter      

Pulk

 

Utstyrsbank – reglar


 
Utstyret må hentast og leverast i biblioteket si opningstid

Utstyret skal ikkje setjast att utanfor biblioteket dersom biblioteket ikkje er ope

Utstyret skal leverast attende i same stand som ved utlån

Utstyret skal vere tørka og reingjort

Utstyret skal pakkast ned på rett måte

Meld frå om utstyret vert skada

All merking, emballasje, stroppar og anna skal leverast attende

Utstyret skal brukast i tråd med gjeldande regelverk, og brukaren er ansvarleg for at utstyret vert nytta på ein sikker måte

Har du spørsmål?

Årdal Bibliotek
E-post
Telefon 469 15 647
Til toppen