Utlån av fritidsutstyr

Årdal bibliotek har fritidsutstyr til utlån. Vi har ski, stavar, skisko, skøyter, truger, pulkar (ein barnepulk, ein lastepulk), sekkar, bæremeis, soveposar, telt, kokeapparat og sitte- og liggeunderlag. I tillegg låner vi ut Årdal turlag sine turhengekøyer. Turhengekøyene er til utlån til ungdom.

Årdal kommune har fått midlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Bufdir til utstyret.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Det er gratis å låne utstyret.

Utstyret må hentast og leverast i biblioteket si opningstid

Lånetid er ei veke og du finn oversikt over utstyr du kan låna her 

Det som kan lånast er:

Telt Liggeunderlag Hengekøy Tursekk Hoftebelt Bæremeis 

Sovepose

Oversikt over vinterutstyret:

Ski Skisko Skistavar Truger Skøyter Pulk

Utstyrsbank – reglar

  • Utstyret må hentast og leverast i biblioteket si opningstid
  • Utstyret skal ikkje setjast att utanfor biblioteket dersom biblioteket ikkje er ope
  • Utstyret skal leverast attende i same stand som ved utlån
  • Utstyret skal vere tørka og reingjort
  • Utstyret skal pakkast ned på rett måte
  • Meld frå om utstyret vert skada
  • All merking, emballasje, stroppar og anna skal leverast attende
  • Utstyret skal brukast i tråd med gjeldande regelverk, og brukaren er ansvarleg for at utstyret vert nytta på ein sikker måte

Har du spørsmål?

Årdal Bibliotek
E-post
Telefon 46 91 56 47