Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Kreftkoordinator Årdal kommune

Kreftkoordinatoren vil gjerne vere til hjelp og støtte dersom du eller ein av dine næraste har fått ei kreftdiagnose. 

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpe deg med?

  • kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid 
  • ha oversikt over, og informere om relevante tilbod, tenester, kurs og rehabilitering
  • kan vere eit bindeledd mellom deg/pårørande og hjelpeapparatet
  • sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande
  • koordinere og legge til rette for at du og dine får ein best mogeleg kvardag 

Har du spørsmål?

Anita Kristin Sviggum
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 404 10 799
Til toppen