Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona.  Information about corona in other languages.

Koronatelefon 901 11 630 - open måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00 (stengt i helgi)
Vaksinetelefon 989 06 097 - open i legekontoret si opningstid.

            Informasjonsmeldingar 

Kreftkoordinator Årdal kommune

Kreftkoordinatoren vil gjerne vere til hjelp og støtte dersom du eller ein av dine næraste har fått ei kreftdiagnose. 

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpe deg med?

  • kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid 
  • ha oversikt over, og informere om relevante tilbod, tenester, kurs og rehabilitering
  • kan vere eit bindeledd mellom deg/pårørande og hjelpeapparatet
  • sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande
  • koordinere og legge til rette for at du og dine får ein best mogeleg kvardag 

Har du spørsmål?

Anita Kristin Sviggum
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 404 10 799
Til toppen