Hørsel og syn

Du som har nedsett hørsel eller syn kan få råd og rettleiing i høve dette.

Hørsel

Test av hørsel

Helsestasjonen kan ta hørselstest dersom du har behov for det.
Ta direkte kontakt med helsestasjonen for avtale.

  • Det er eigenbetaling for hørselstest

Behov for høyreapparat

Dersom du treng høyreapparat må du ta kontakt med din fastlege for å få henvisning til høyresentralen.

Hørselshjelpemidler 

Du som har fått påvist nedsett hørsel og treng hjelpemidler i samband med det kan ta kontakt med ergoterapeut i kommunen.

Det kan til dømes vere hjelpemidler hvis du har vanskar med å høyre lyden på tv, dørklokka eller vanskar med samtale.

Service og kjøp av batteri

Patricia Seglem Lægreid er tilstades på eldresenteret på Årdalstangen.

  • kvar mandag kl. 10:30 til 11:30

Ho gjer enklare vedlikehald av høyreapparat, støyping av øyreproppar, kan gje råd og rettleiing og sel batteri via hørselslaget i Årdal. Ho har mobil 918 79 729 som kan nyttast ved behov.

Synsvanskar

Du som er svaksynt, synshemma eller har andre synsvanskar kan ta kontakt med ergoterapeut i høve synshjelpemidler.

Årsaka til nedsett syn må være diagnostisert av augelege.

Har du spørsmål?

Heidi Skeie
Leiar fysio/ergoterapi
E-post
Telefon 99 36 68 81
Natalie Araneda
Ergoterapeut med ansvar for kvardagsrehablitering
E-post
Telefon 48 07 27 21
Anne Berit Lerum
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 46 93 66 31
Mobil 46 93 66 31