Kommunepsykolog

Årdal kommune har felles kommunepsykolog med Aurland og Lærdal. Denne stillinga er førebels ubemanna.

Kommunepsykologen har som hovudoppdrag å bistå og rettleie dei ulike tenestene i kommunen i forhold til innbyggjarane si psykiske helse.