Vaksiner

Helsestasjonen i Årdal har delegert ansvar for all vaksinering i kommunen, både barnevaksinasjonsprogrammet, reisevaksiner, influensavaksiner og Meningokokkvaksine for ungdom.

 

Prisar på reisevaksinering, konsultasjoner:

Betalingssatsar
Satsar for vaksinering i tilknytning til utanlandsopphald Pris frå 01.01.24
1. konsultasjon - Vaksen kr. 300
2. konsultasjon - Vaksen kr. 150
1. konsultasjon - Born kr. 150
2. konsultasjon - Born kr. 100
1. og 2. konsultasjon - Familie kr. 500

Dersom ein ikkje møter til avtalt tid, eller avbestillar mindre enn 24 timar før ein skal møte, må ein betale eit gebyr på kr. 300

Vaksine og materiell prisar (i tillegg til pris på konsultasjonen)

Vaksine og materiel prisar
Vaksine Preparatnamn Pris FHI Materiell Sum (avrunda)
Denguefeber Qdenge kr. 976 kr. 100 kr. 1080
Difteri/tetanus/kikhoste, revaksinering Boostrix Boostix polio kr. 336 kr. 100 kr. 440
Repevax kr. 256 kr. 100 kr. 360
Gul feber Stamaril kr. 380 kr. 100 kr. 480
Hepatett A, born Havrix, 0,5 ml kr. 248 kr. 100 kr. 350
Hepatett A, vaksen Havrix, 1 ml kr. 380 kr. 100 kr. 480
Hepatitt B, born Engerix B kr. 199 kr. 100 kr. 300
Hepatitt B, vaksen Engerix B kr. 266 kr. 100 kr. 370
Hepatitt A+B, born Twinrix kr. 393 kr. 100 kr. 490
Hepatitt A+B, vaksen Twinrix kr. 463 kr. 100 kr. 990
Influensa Vaxigrip kr. 100 kr. 100 kr. 200
Japansk encefalitt Ixiaro kr. 893 kr. 100 kr. 990
Meningokokk C kr. 100 kr. 100
Meningokokk A+C+W+Y Nimenrix kr. 389 kr. 100 kr. 490
Menveo kr. 391 kr. 100 kr. 490
Meningokokk B Bexero kr. 997 kr. 100 kr. 1100
Trumenba kr. 847 kr. 100 kr. 950
Pneumokokk Pneumovax 23 kr. 345 kr. 100 kr. 450
Polio Imovax kr. 142 kr. 100 kr. 240
Rabies Verorab, Rabipur kr. 100 kr. 100
Rotavirus Rotarix kr 620 kr. 100 kr. 720
RS Vaksine Arexvy kr. 2343 kr. 100 kr. 2440
Skogflått-encefalitt, barn Ticovac junior kr. 350 kr. 100 kr. 450
Skogflått-encefalitt Ticovac kr. 370 kr. 100 kr. 470
Tuberkulose BCG-vaksine Gratis ved indikasjon
Tyfoid (salmonella) Thyphim Vi kr. 204 kr. 100 kr. 300

Kontakt helsestasjonen ved spørsmål eller bestililng av time for vaksinering.

Har du spørsmål?

Helsestasjonen fellesnummer
Telefon 57 66 50 20