Vaksiner

Helsestasjonen i Årdal har delegert ansvar for all vaksinering i kommunen, både barnevaksinasjonsprogrammet, reisevaksiner, influensavaksiner og Meningokokkvaksine for ungdom.

Har du spørsmål?

Helsestasjonen fellesnummer
Telefon 57 66 50 20